Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Lekplats Fredhäll

Jag passerade spårvägsparken

with 4 comments

Under gårdagens promenad runt Kungsholmen passerade jag Spårvägsparken i Fredhäll som under många år var ändhållplats för spårvägslinje 2 mellan Fredhäll och Karlaplan som nedlades 1963 och ersattes av busslinje 62, vilken lades ner 2015.

Vid den forna ändhållplatsen har lekparken nyligen rustats upp, den benämns numera spårvägsparken, där har barnen fått en lekplats med ett tydligt spårvägstema, där finns biljettkiosk, en spårvagn och stolpar med belysning som har en klar spårvägsprägel. Nu är sonen 12, snart 13, men hade det varit för 4 – 5 år sedan hade jag fått släpa honom från denna väldigt fina lekpark.