Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Lidingö Fågelskådning

Jag och sonen besökte Västra Långängskärret

leave a comment »

I veckan besökte jag och sonen Västra Långängskärret på Lidingö, även kallad ”Linnmans fågelsjö”, vilket är en konstgjord sjö på Lidingö, vilken skapades under 1970-talet på initiativ av Nils Linnman som b l a var programledare för ”Korsnäsgården”, ett naturprogram som gick i TV under 1960- och 70-talet.

Trots att naturprogrammet ”Korsnäsgården” var i svart vitt tittade jag ofta på det när jag var liten, men det fanns ju å andra sidan inte några alternativ på 60-talet.

Västra Långängskärret var i mångt och mycket en positiv överraskning, från fågeltornet såg vi bara gräsänder, men när vi förflyttat oss utefter den södra sidan såg vi betydligt mer, ex Tofsvipa, Svarthakedopping, Häger. Förmodligen är Västra Långängskärret en mer spännande fågellokal under vår- och höst, men vi uppskattade Västra Långängskärret och miljön därikring.

Jag hade dock hoppats att Västra Långängskärret skulle erbjuda en bättre tillgänglighet för rörelsehindrade, ex rullstolsanvändare, men jag hittade inga platser varifrån en rullstolsanvändare skulle kunna få en bra överblick över sjön och fågellivet.