Mina reflektioner

Posts Tagged ‘MalmöExpressen Västra hamnen

Idag åkte jag med Stockholms första BRT busslinje

with 8 comments

BRT står för Bus Rapid Transit, vilket vanligtvis innebär att busslinjen till stor del går åtskild från annan trafik, ungefär som en spårvagn. Dock finns ingen exakt definition av vad BRT egentligen är, det är dock populärt att använda uttrycket.

Busslinje 175 går mellan Akalla tunnelbanestation och Stora torget i Barkarbystaden utan uppehåll på mellanliggande hållplatser, resan tar 6 á 7 minuter och till stor del går bussen i ett eget reserverat körfält. Det finns dock några flaskhalsar kvar, vilka delvis kan förklaras av att utbyggnaden av Barkarbystaden pågår och den kommer att fortgå under ytterligare bortåt 10 år, men då är den pågående utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla – Barkarbystaden – Barkarby station klar sedan länge.

Nobina som kör linje 175 har anskaffat fyra stycken eldrivna 18 meter långa ledbussar från den kinesiska tillverkaren BYD som har en för Stockholm unik design. I såväl Göteborg som Malmö har man tagit ytterligare ett steg och kör sedan flera år ledbussar med dubbla leder med en längd om 24 meter, en sådan ledbuss är dock betydligt dyrare i inköp än en konventionell ledbuss om 18 meter. Detta oavsett om man jämför priset per meter eller priset på kapaciteten = antalet sittande och stående resenärer bussen rymmer.

Bilderna ovan visar 24 meters ledbussar, i Göteborg till vänster och i Malmö till höger. I Malmö kommer det framgent att införas fler linjer med 24 meters ledbussar detta som ett resultat av den sk Sverigeförhandlingen.

Det blev några resor med MalmöExpressen

leave a comment »

MalmöExpressen, eller linje 5, kör mellan Stenkällan och Västra Hamnen via Rosengård och centrala Malmö. När sonen och jag i förra veckan besökte Malmö passade vi naturligtvis på att provåka.

Malmöexpressen, Linje 5, i Västra hamnenFörsta kvällen åkte vi söderut mot Stenkällan, vid ändhållplatsen låg det en större gräsyta där det kryllade av kaniner som sonen studerade, han hittade även en igelkott. Andra kvällen åkte vi ut till Västra hamnen, där vi tittade på sommarlovsbussen, Turning Torso och besökte en av de mest fantastiska lekplatser som finns i Sverige.

MalmöExpressens bussar är 24 meter långa, att jämföra med 12 meter för en vanlig stadsbuss och 18 meter för en ledbuss, bussarna är så kallade gashybrider som använder en kombination av biogas och uppladdningsbara batterier som laddas vid inbromsning, vilket ger lägre miljöpåverkan. Bussarna har plats för 55 sittande och 95 stående passagerare, vilket ger en total kapacitet om 150 passagerare, en vanlig ledbuss om 18 meter i stadstrafik rymmer totalt ca 120 passagerare, varav ca 45 sittande.

Bussarna som används på MalmöExpressen är unika i Sverige, i alla fall när det kommer till utformningen och den yttre designen, de påminner om en modern spårvagn, dock finns 24 meter långa dubbelledade bussar även i Göteborg, men med en mer konventionell design. I Stockholm planeras det för närvarande inget införande av 24 meter långa dubbelledade bussar, i alla fall inte i närtid.

Malmöexpressen, Linje 5, i Västra hamnen