Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Märklig konst

Konst är svårt att förklara för ett barn

I lördags, när sonen och jag väntade på tåget hem till Stockholm i Läggesta efter att ha besökt museibanans dag, blickade sonen över till den andra perrongen.

Läggesta station, konst”Vad är det där?” frågade han, ”det är konst” svarade jag, därefter dök mängder av följdfrågor upp.

Vi kunde till slut enas om att konst inte alltid är vackert och att folk tycker lite olika när det kommer till konst, vi kunde även enas om att varken han eller jag tilltalades av konsten vid Läggesta station.

Sonen tycker sedan tidigare att detta med konst är lite konstigt, besöket i Läggesta har nog enkom förstärkt hans bild av att så är fallet.

Konst på gatan

Brunnslock, konst, Tyresö bussterminalKonst kan vara svårförklarligt för ett barn, vid ett besök i Tyresö centrum noterade sonen att det fanns väldigt gott om brunnslock på bussterminalen och undrade varför det behövdes så många.

Jag förklarade att dessa var ett konstverk, sonen har därefter ifrågasatt all brunnslock i gatan, men så smått accepterat att i Tyresö centrum är dessa konst, annorstädes har dessa en faktisk funktion, men han tycker nog att detta med konst är lite märkligt.

Brunnslock, konst, Tyresö bussterminal (2)

Written by melkerlarsson

2 september, 2013 at 06:36