Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Medeltid

Dagens bild – en taktil karta på Medeltidsmuseet

leave a comment »

Taktila kartor, som för synskadade presenterar ex en station, är numera ganska vanligt förekommande, jag har dock sällan eller aldrig sett en så detaljerad taktil karta eller modell som på Medeltidsmuseet.Stockholms Medelmuseum, taktil modell för synskadade

Idag besökte vi Historiska museet för andra gången på kort tid

Historiska museet, bildsten runstenIdag besökte vi Historiska museet för andra gången på kort tid, Historiska museet  har på senare tid blivit ett av sonens favoritmuseum och det är väl inte så konstigt, utställningarna håller en genomgående hög nivå och har ett pedagogiskt upplägg av högsta klass.

Besöket genomfördes som vanligt i kronologisk ordning, vi började med stenåldern och passerade via brons- och järnåldern vikingatiden och Arkeoteket där sonen fick leka arkeolog.

Därefter besökte vi plan 2 där den svenska historien från medeltiden till nutid presenteras, vi avslutade besöket i källaren, i guldrummet som måste betraktas som världsunikt.

Historiska museet, guldrummet Historiska museet, medeltida konst (1)

Written by melkerlarsson

17 januari, 2015 at 22:41

Ruinsafari i Sigtuna

När vi somras besökte Visby fastnade sonen för stadens ruiner, så till den milda grad att han och jag ägnade en dag åt att promenera runt ringmuren och besöka Visbys alla ruiner.

Så sonen hade en viss förväntan när vi idag reste till Sigtuna, vilket är ju den stad i Sverige som näst efter Visby har flest medeltida ruiner (detta är mitt eget antagande).

Sigtunas ruiner motsvarade sonens högt ställda förväntningar även om dessa inte kan mäta sig med Visbys ruiner gällande antal och storlek.

Vi inledde ruinsafarin med att besöka S:t Olofs kyrkoruin, kyrkan byggdes förmodligen omkring år 1100.

Man kan allt som oftast gå in i ruinen och betrakta de magnifika valven medans man försöker föreställa sig hur den kunde ha sett ut för 900 år sedan.

Sankt Olofs kyrkoruin, Sigtuna (5) Sankt Olofs kyrkoruin, Sigtuna (32) Sankt Olofs kyrkoruin, Sigtuna (28) Sankt Olofs kyrkoruin, Sigtuna (26) Sankt Olofs kyrkoruin, Sigtuna (12) Sankt Olofs kyrkoruin, Sigtuna (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankt Lars kyrkoruin, SigtunaDärefter fortsatte vi till S:t Lars kyrkoruin, vilken är den minsta av de tre ruinerna i Sigtuna, endast en del av tornet återstår.

Även denna kyrka byggdes omkring år 1100. S:t Lars är inte lika välbevarad som S:t Olof och S:t Per och kittlar därmed inte fantasin på samma sätt.

 

Vi avslutade vår ruinsafari med ett besök i S:t Pers kyrkoruin, även denna byggdes omkring år 1100 och var förmodligen säte för biskopen och därmed en domkyrka, men i och med att biskopssätet omkring år 1140 flyttade till Uppsala upphörde S:t Per att vara Domkyrka.

Även i S:t Per kan man allt som oftast gå in i ruinen, precis som i S:t Olofs kyrkoruin kan man försöka föreställa sig hur det kunde ha sett ut för 900 år sedan.

Sankt Pers kyrkoruin, Sigtuna (5) Sankt Pers kyrkoruin, Sigtuna (3) Sankt Pers kyrkoruin, Sigtuna (1) Sankt Pers kyrkoruin, Sigtuna (18) Sankt Pers kyrkoruin, Sigtuna (14) Sankt Pers kyrkoruin, Sigtuna (17)

 

 

 

 

 

 

Dagens bilder – Visby, medeltid utan medeltidsveckan

I veckan besökte vi Visby, mitt under medeltidsveckan, men man behöver inte gå på medeltidsveckan för att medeltidskänslan ska infinna sig när man är i Visby.

Medeltiden finns ju runt i kring en oavsett om man besöker medeltidsveckan eller ej, det är bara att sticka huvudet utanför dörren så ser man ringmuren eller något annat som påminner en om medeltiden.

Visby medeltidsstad, Visby medeltidsveckan Visby medeltidsstad, Visby medeltidsveckan Visby medeltidsstad, Visby medeltidsveckan Visby medeltidsstad, Visby medeltidsveckan Visby medeltidsstad, Visby medeltidsveckan Visby medeltidsstad, Visby medeltidsveckan Visby medeltidsstad, Visby medeltidsveckan Visby medeltidsstad, Visby medeltidsveckan

 

Written by melkerlarsson

9 augusti, 2014 at 08:01