Mina reflektioner

Posts Tagged ‘miljörörelsens födelse

Långt innan miljörörelsen fanns

leave a comment »

När jag och sonen i lördags promenerade tillbaka till centrala Gävle från Sveriges Järnvägsmuseums 100 års jubileum passerade vi Gävle Koloniträdgårdar, devisen på skylten vid entrén till koloniområdet fångade såväl mitt som sonens intresse.

Sonen fascinerades av det ålderdomliga typsnittet, jag av devisen i sig ”Du skall vårda det träd i vars skugga du sitter”, så sant, och det skrevs nästan 60-år innan Rachel Carsons bok ”Tyst vår” gavs ut, vilken väl får anses utgöra miljömedvetandets och miljörörelsens födelse.

Gävle Koloniträdgårdar

Written by melkerlarsson

29 maj, 2015 at 08:00