Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Mumintroll

Krama mumintrollet

När vi steg ombord på Silja båten i Värtahamnen i måndags stod ett Mumintroll och tog emot, föga förvånande! Sonens lycka var total, han sprang fram till mumintrollet och kramade om detta, detta var den första kram han fick av ett mumintroll, men inte den sista.

Jag vet inte hur många gånger han under resan kom att krama om mumintrollet, mumintrollet lyckades med konststycket att dyka upp så fort det fanns barn närvarande., å där fanns förstås sonen. Å hans pappa undrar hur det är att jobba som mumintroll på Silja Line, är det ett bättre jobb att vara mumintroll än projektledare? Då minintrollet aldrig öppnade munnen är frågan fortfarande obesvarad, men sonen älskade mumintrollet.

Written by melkerlarsson

25 juli, 2012 at 22:32