Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Museitåg Saltsjöbanan

Saltsjöbanans veterantåg kommer rulla den 14 och 15 augusti

Saltsjöbanans veterantåg kommer att trafikera Saltsjöbanan lördagen den 14:e augusti och söndagen den 15:e augusti, ombord på veterantåget gäller den vanliga SL-taxa.

Tåget gör tre tur- och retur resor mellan Henriksdal och Saltsjöbaden de aktuella dagarna, tidtabellen hittar du på Stockholm-Saltsjöns Museiförenings hemsida, jag kommer självklart åka med en av dagarna, ett tillfälle jag inte gärna missar.

Tågsättet består av motorvagn 15 som byggdes av ASEA i Västerås 1912 och manövervagn nummer 22 som även den byggdes av ASEA 1912, dessa kom att gå i trafik på Saltsjöbanan fram till 1976, då de nya blåa modifierade tunnelbanevagnarna, C10/C11 tog över, vilka än idag trafikerar Saltsjöbanan och lär göra det under ytterligare många år.

Idag blev det en resa med Saltsjöbanans museitåg

Idag tog jag och sonen en tur med Saltsjöbanans museitåg eller veterantåg om man så vill. Tågsättet består av motorvagn 15 som byggdes av ASEA i Västerås 1912 och manövervagn nummer 22 som även den byggdes av ASEA 1912, dessa kom att gå i trafik på Saltsjöbanan fram till 1976, då de nya blåa modifierade tunnelbanevagnarna tog över, vilka än idag trafikerar Saltsjöbanan och lär göra det under ytterligare många år.

Vi tog tunnelbanan till Gullmarsplan, för de som inte är Stockholmare kan jag nämna att detta är en stor knutpunkt för kollektivtrafiken i Stockholm med såväl mängder med busslinjer, spårväg och tunnelbana. Därifrån tog vi Tvärbanan (spårväg) till Sickla där vi inväntade museitåget. Vi valde därmed bort Prideparaden, men när vi rullade in på Gullmarsplan var det fullt med folk på perrongen varvid föraren fullt förståeligt körde extra långsamt, att de flesta skulle antingen delta i Prideparaden eller titta på den var uppenbart med tanke på alla prideflaggor och annan utstyrsel. Trots att det arrangerats prideparader i Stockholm under mer än tjugo år har jag än så länge inte varit inne i stan och tittat. Vilket främst handlar om att jag inte gillar trängsel, Prideparaden drar hundratusentals åskådare och därutöver deltagare, så denna dag undviker jag gärna Stockholms centrala delar.

Så istället blev det en stilla tur med Saltsjöbanans museitåg, vilka jag även rest med när de gick i ordinarie trafik fram till 1976. Det blev ett tillfälle att resa som man gjorde förr i tiden och även ett tillfälle att träffa gamla bekanta och komma i samspråk med helt obekanta personer.

Saltsjöbanans veterantåg kommer att trafikera Saltsjöbanan även lördagarna den 10 och 17 augusti, ombord på veterantåget gäller den vanliga SL-taxa. Tåget gör tre tur- och retur resor mellan Henriksdal och Saltsjöbaden de aktuella dagarna, tidtabellen hittar du på Stockholm-Saltsjöns Museiförenings hemsida.

En resa med Saltsjöbanans veterantåg

with one comment

Idag åkte jag med Saltsjöbanans veterantåg från Henriksdal till Saltsjöbaden, veterantåget består av en motorvagn och en manövervagn, vilka båda med råge passerat 100 år, men det märks knappast, de är varsamt upprustade och ser idag ut som de gjorde när de var nya. Om ett par år kommer ytterligare en manövervagn att vara upprustad, då kan man visa upp ett tåg som såg ut som tågen gjorde på Saltsjöbanan mellan 1913 – 1976.

En resa med veterantåget tar lite längre tid än om man åker med den ordinarie trafiken, det går långsammare och måste för att passa in i den täta trafiken på Saltsjöbanan ibland stanna och vänta in ett mötande tåg en stund, men vad gör det när det är resan i sig som är målet. Jag hann både med att kliva av och fotografera och köpa fika i manövervagnens café under uppehållen.

Saltsjöbanans veterantåg kommer att gå även i morgon, den 18 juni, sedan ställs vagnarna undan ett tag, efter midsommar kommer Saltsjöbanan nämligen stängas av för upprustning och då ersätts all trafik med buss.

  • Motorvagn 15 byggdes på ASEA i Västerås 1912, den gick i trafik på Saltsjöbanan fram till 1976 då de nya blåa modifierade tunnelbanevagnarna tog över, den kom tillbaka till Saltsjöbanan 1992 och har därefter rustats upp och går numera i trafik då och då.
  • Manövervagn nummer 22 tillverkades 1912 av ASEA, den gick i trafik på Saltsjöbanan fram till 1976 då de nya blåa modifierade tunnelbanevagnarna tog över, den kom tillbaka till Saltsjöbanan i slutet av 90-talet och har därefter rustats upp och går sedan 2013 i trafik då och då.