Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Nedlagd järnväg Djursholm

En promenad utefter den nedlagda Eddavägslinjen

with 2 comments

Järnvägs- och spårvägsarkeologi är ju något som jag gärna ägnar mig åt, oftast ihop med sonen, men ibland på egen hand, precis som idag.

Eddavägslinjen utgick från Engelbrektsplan vid Humlegården inne i centrala Stockholm, därifrån gick den i gatan precis som en spårvagn upp till Stockholms östra och vidare ut till Djursholms Ösby där den egentliga Eddavägslinjen började. Eddavägslinjens första etapp öppnade 1890 mellan Djursholms Ösby och Djursholms Framnäsviken, 1901 förlängdes linjen upp till Eddavägen för att slutligen nå Svalnäs 1912, sträckan Eddavägen – Svalnäs lades dock ned redan 1934 på grund av dåligt underlag. Eddavägslinjen blev som första svenska järnväg med allmän trafik elektrifierad 1895, den var inte bara den första i Sverige utan även en av de första i världen.

Efter andra världskriget började linjens passagerarunderlag svikta, svaret på frågan varför är enkelt, bilen. Man får komma ihåg att Eddavägslinjen byggdes till ett område som då som nu är ett exklusivt villaområde, de boende i området tillhörde nog en grupp som tidigt kunde skaffa sig en egen bil. Runt 1900 fanns ca 300 bilar i Sverige, varav ca 150 fanns i Stockholmsområdet, så alla Sveriges bilar skulle kunnat fått plats på en parkering vid ett IKEA varuhus. Efter första världskriget ökade antalet bilar kraftigt, efter andra världskriget exploderade antalet bilar.

Eddavägslinjens hållplatser och stationer: Bragevägen 1924-1975, Djursholms Sveavägen 1890-1975, Auravägen 1890-1952, Djursholms torg (fd Restauranten) 1890-1975, Slottsvägen 1890-1924, Germania 1890-1975, Djursholms Framnäsviken 1890-1975, Vägporten 1901-1924, Vikingavägen 1901-1975, Eddavägen 1901-1975, Svalnäs 1912-1934.

När SL övertog Roslagsbanan från SJ 1972 bestämde man sig ganska så snabbt för att avveckla Eddavägslinjen och ersätta den med busstrafik, de sista två åren kördes bara ett dagligt så kallat koncessionståg i väntan på att staten skulle välsigna beslutet. Jag hann åka på Eddavägslinjen några gånger under de åren, min första promenad utefter Eddavägslinjen gjorde jag våren 1976, då låg spåren fortfarande kvar, de revs upp först 1977, därefter har jag gjort oräkneliga banvallspromenader utefter Eddavägslinjen, man hittar alltid något nytt att titta på. Dock har mycket av det jag såg under mina första banvallspromenader försvunnit under de år som gått.

Sedan min senaste promenad har Danderyds kommun satt upp såväl stations- som informationsskyltar och bänkar vid hållplatserna, dessutom har vissa av de återstående plattformarna röjts från exempelvis sly och annan växtlighet. Rester av plattformar hittar man vid Eddavägen, Djursholms Framnäsviken, Djursholms torg, Djursholms Sveavägen och Bragevägen. Vid Djursholms Sveavägen finns stationshuset kvar, där inryms idag en förskola, hållplatskuren från Germania och är flyttad till Djursholms torg där den tjänstgör som väderskydd vid en busshållplats.

Idag tog sonen och jag en promenad efter Eddavägslinjen

Idag tog sonen och jag återigen en promenad efter den sedan länge nedlagda Eddavägslinjen mellan Eddavägen och Djursholms Ösby.

Vi klev av bussen vid Eddavägen, vi inledde promenaden med att gå norrut mot Svalnäs, sträckan Eddavägen – Svalnäs lades ner redan 1934, för 80 år sedan, men där hittade vi trots detta spår efter järnvägen, ex en kontaktledningsstolpe. Därefter styrde vi återigen söderut och promenerade utefter hela Eddavägslinjen fram till Djursholms Ösby, hela tiden spanade vi efter järnvägsrester och många sådana fann vi.

Eddavägslinjen,fundament till kontaktledningsstolpe Eddavägslinjen, banvall mellan Vikingavägen och Framnäsviken Eddavägslinjen, fd järnvägsviadukt (2) Eddavägslinjen, Germania hållplatsbyggnad, flyttad till Djursholms torg Eddavägslinjen, hållplats Bragevägen (5) Eddavägslinjen, hållplats Bragevägen (6) Eddavägslinjen, hållplats Djursholms Framnäsviken (5) Eddavägslinjen, hållplats Djursholms Framnäsviken (7) Eddavägslinjen, hållplats Djursholms torg (2) Eddavägslinjen, hållplats Eddavägen (5) Eddavägslinjen, hållplats Eddavägen (8) Eddavägslinjen, kontaktledningsstolpe i betong mellan Eddavägen och Svalnäs (1) Eddavägslinjen, platsen för Slottsvägens hållplats (1) Eddavägslinjen, platsen för Vikingavägens hållplats Eddavägslinjen, station Djursholms Sveavägen Eddavägslinjen, station Djursholms Sveavägen (3)

En promenad utefter fd Långängsbanan

Långängsbanan var en järnväg som under 55 år, mellan den 15 oktober 1911 och den 25 september 1966 gick mellan Stocksunds station och Långängstorp i Stocksund, däremellan fanns hållplasten Stockby.

Banan är ju sedan länge nedlagd, idag företog jag och sonen en promenad utefter den fd Långängsbanan som idag till stora delar är en gång- och cykelväg.

Långängsbanan, bergskärning vid fd hållplats Stockby

Långängsbanan, bergskärning vid fd hållplats Stockby

Långängsbanan, banvall innan Långängstorp

Långängsbanan, banvall innan Långängstorp

En promenad utefter den nedlagda Eddavägslinjen

Idag ägnades sig jag och sonen åt järnvägsarkelogi, vi promenerade utefter den sedan nyåret 1975 – 76 nedlagda järnvägen från Eddavägen till Djursholms Ösby.

Linjen är idag ömsom gång- och cykelväg eller ridväg, så det är lätt att följa Eddavägslinjens spår, sonen uppskattade promenaden och undersökte ivrigt resterna av plattformar mm.

Vid de fd hållplatserna Eddavägen, Framnäsviken, Djursholms torg, Djursholms Sveavägen och Bragevägen finns tydliga rester efter Eddavägslinjen att beskåda.

Några bilder från de sista åren med trafik på Eddavägslinjen hittar du här.

2013-12-29, Promenad Eddavägen - Djursholms Ösby, Bragevägen (1) 2013-12-29, Promenad Eddavägen - Djursholms Ösby, Djursholms Sveavägen 2013-12-29, Promenad Eddavägen - Djursholms Ösby, Djursholms torg (3) 2013-12-29, Promenad Eddavägen - Djursholms Ösby, Djursholms torg (4) 2013-12-29, Promenad Eddavägen - Djursholms Ösby, Framnäsviken (2) 2013-12-29, Promenad Eddavägen - Djursholms Ösby, Eddavägen (2)