Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Norrhallen

I detta hus påbörjade jag min snart trettioåriga ”karriär” hos min nuvarande arbetsgivare

with one comment

I detta hus påbörjade jag min snart trettioåriga ”karriär” hos min nuvarande arbetsgivare Trafikförvaltningen, som på den tiden hette SL och var ett landstingsägt bolag vilket det är än idag men numera har SL inga anställda.

Kontoret byggdes ursprungligen av Stockholms Nya Spårvägsbolag, vanligen förkortat SNS, 1887, kontoret kom efter att Stockholms stad övertagit spårvägstrafiken 1916 att inrymma Stockholms spårvägars administration, vanligen förkortat SS, Med början under 1967 samlades all kollektivtrafik i Stockholmsområdet att samlas under en hatt, Storstockholms Lokaltrafik, huvudkontoret kom fram till 1992 att vara beläget i kontorsbyggnaden från 1887. År 1992 kom vi att flytta till Globenområdet för att 2005 flytta till Lindhagensgatan på Kungsholmen där vi fortfarande håller till.

I området byggde Stockholms Nya Spårvägsbolag inte bara sitt huvudkontor, i kvarteret och i de näraliggande kvarteren uppfördes även vagnhallar och stall för hästarna, vagnhallen avvecklades 1963 och idag återstår enkom fasaden av en av vagnhallarna ut mot Birger Jarlsgatan, resten av vagnhallarna har rivits.

I spårvagnarnas spår – Norrhallen (Spårvägshallarna)

Spårvägshallarna, fd NorrhallenNorrhallen, som idag benämns Spårvägshallarna, var under åren 1877 – 1963 platsen för verkstad och uppställning av spårvagnar, Norrhallen var den första spårvägsdepån i Stockholm, men kom i och med stadens och spårvägens utveckling följas av flera.

Från 1877 huserade här hästspårvagnar, samt förstås även hästarna, vilka 1904-05 kom att ersättas av elektriska spårvagnar, då vagnhallen ej kunde härbergera moderna spårvagnar avvecklades den 1963, fyra år innan spårvägsdriften i Stockholms innerstad upphörde 1967.

I samband med omläggningen till högertrafik kom det nybildade SL att överta lokalerna, SL huvudkontor flyttade från Tegnergatan (spårvägshallarna) till Globenområdet 1992, för att 2005 flytta till Lindhagensgatan på Kungsholmen där det fortfarande återfinns, fast nu under namnet Trafikförvaltningen.

Etersom jag började på SL 1991, har jag kommit att arbeta på alla dessa adresser.

Spårvägshallarna, fd Norrhallen