Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Nya Lidingöbron

Ibland är det tur att det inte blev som det var tänkt

leave a comment »

Under de så kallade rekordåren under 1960-talet fanns det inga begränsningar när det kom till planer på motorvägar och tunnelbanor, befolkningsprognosen pekade rakt uppåt, tre miljoner människor beräknades bo i Stockholm vid millennieskiftet, många av dessa förväntades åka bil till jobbet. Så blev det inte, men idag bor det närmare 2,4 miljoner människor i Stor-Stockholm och någon gång på 2030-talet lär vi vara 3 miljoner, visionerna ledde till en av de mest svårförklarliga broarna i Stockholm, Barnhusbron.

Ovan, vy från Barnhusbron mot Stockholms centralstation

En av de planer som tack och lov inte genomfördes var den tänkta Rådmansleden, en motorväg som var tänkt att gå från Drottningholmsvägen vid Fridhemsplan via en tunnel under Kungsholmen och via en trafikplats ovanför Barnhusviken för att sedan gå i tunnel under Rådmansgatan och på en viadukt över Sveavägen varifrån den skulle fortsätta ovan jord fram till Birger Jarlsgatan, där leden skulle gå ner i en tunnel fram till Valhallavägen, därifrån var Rådmansleden tänkt att fortsätta ut mot Lidingö och över till Bogesundslandet invid Vaxholm.

På SL:s Stockholmskarta från 1975 kan man tydligt se Rådmansledens dragning i tunnel under Kungsholmen, samt den tänkta trafikplatsen mellan Barnhusbron och S:t Eriksbron (de grå streckade linjerna på kartan)

Idag hade Rådmansleden varit omöjlig att genomföra, den hade stannat på ritbordet, detsamma hade förmodligen även Essingeleden och Centralbron gjort i sitt nuvarande utförande, Almstriden 1971 kom att ändra på mycket. För vem skulle idag acceptera en trafikplats med mängder med broar och av- och påfartsramper ovanför Barnhusviken.

Written by melkerlarsson

27 juli, 2019 at 21:36