Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Nya tunnelbanan

Nya tunnelbanan börjar synas i stadsbilden

with 3 comments

På sina håll runt om i stan kan man se att de inledande arbetena med den nya tunnelbanan kommit i gång, till hösten inleds de mer påtagliga arbetena med att spränga tunnlar, sammanlagt ska det byggas ca 20 km nya linjer med totalt 11 helt nya stationer, i en senare etapp tillkommer ytterligare stationer och ytterligare ca 7 km nya linjer. En sådan massiv utbyggnad av tunnelbanan har inte skett sedan 70-talet, så det finns minst sagt ett uppdämt behov då Stockholm växt med fler än 500 000 personer sedan dess. 

I Sickla höll Sweco i torsdags på med geotekniska undersökningar, på platsen kommer det om ett antal år ligga en entré till en ny tunnelbanestation som kommer att heta Sickla, ett tiotal meter utanför entrén finns idag såväl Saltsjöbanan som Tvärbanan (spårväg), så platsen kommer i en framtid att bli en viktig bytespunkt där det kommer att röra sig betydligt fler människor än idag.

Idag talade jag om konst & tillgänglighet

leave a comment »

Tunnelbanestation Gärdet, konstStockholms tunnelbana kommer under de närmaste 10 åren att få ytterligare elva stationer och naturligtvis kommer dessa att få en konstnärlig utsmyckning.

Traditionen med konstnärlig utsmyckning av tunnelbanestationerna i Stockholm härstammar tillbaka till 50-talet då T-centralen som första station fick konst. Därefter fortsatte satsningen på konst i tunnelbanan, det mest kända exemplet från 60-talet är nog Siri Derkerts ristningar i betong på Östermalmstorgs station.

Men det var först på 70-talet som den konstnärlig utsmyckning av stationerna kom att slå igenom på bred front, i och med att den blåa linjen öppnades 1975 kom Stockholms tunnelbana världen över att förknippas med konstnärligt utsmyckade stationer.

Idag mötte jag de konstnärer som fått möjligheten och äran att utsmycka Stockholms nya tunnelbanestationer. Min uppgift var att tala om konstens förhållande till tillgängligheten, jag exemplifierade hur konst såväl kan stötta som försvåra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Jag passade förstås på att lyfta fram min favoritstation, Rinkeby, en station som konstmässigt hamnat i skymundan jämfört med de mer kända stationerna Kungsträdgården och Solna Centrum.

 

Om några år kan man kliva på tunnelbanan här

leave a comment »

I hörnet på detta hus vid Torsplan kommer man om ett antal år kunna ta rulltrappan ner till biljetthallen, för att därifrån fortsätta neråt med rulltrappan till station Hagastaden på den kommande gula linjen.

I den andra änden på perrongen kommer man att hitta ytterligare en entré som leder upp till Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet.Tunnelbanestation, Hagastaden, framtida uppgången vid Torsplan

Om 6 – 7 år kommer man kunna åka från Odenplan till Arenastaden

leave a comment »

Först om 6 – 7 år, 2022, kommer man kunna åka med tunnelbanan från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden, men redan nu visar Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, tre filmer om hur tre av stationerna kommer att se ut.

Filmen nedan visar var station Odenplan kommer att ligga och hur den ungefär kommer se ut, detaljutformningen, såsom färger och konst visas inte, det beslutas senare.

 

Filmen nedan visar var station Hagastaden kommer att ligga och hur den ungefär kommer se ut, detaljutformningen, såsom färger och konst visas inte, det beslutas senare.

 

Filmen nedan visar var station Arenastaden kommer att ligga och hur den ungefär kommer se ut, detaljutformningen, såsom färger och konst visas inte, det beslutas senare.

 

 

Mitt i Strömmen borras det

leave a comment »

Mellan Skeppsholmen och Söder Mälarstrand genomförs det nu provborrningar för den kommande tunnelbanan till Nacka och Söderort, detta sker för att kontroller bergytans exakta läge samt för att kontrollera  bergets kvalitet. 

När utbyggnaden av blåa linjen från Kungsträdgården mot Nacka och Söderort är klar omkring 2025 kommer vi att kunna färdas djupt under Strömmen till en rad nya stationer vid Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka Centrum, samt via en ny station djupt under Gullmarsplan till Hagsätra via en ny station i Slakthusområdet.

Provborrningar i Saltsjön inför tunnelbaneutbyggnad