Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Nynäshamn Telegrafverket

Övergivna platser – Cykelstället vid fd Ericsson/Televerkets industrier i Nynäshamn

En gång i tiden var cykeln ett av de vanligaste transportmedlet till jobbet för Sveriges arbetare, så även för de som arbetade vid Telegrafverkets fabrik i Nynäshamn, vilken sedermera blev Ericssons fabrik i Nynäshamn.

Ericsson avvecklade sin verksamhet i Nynäshamn 2005, men uppenbarligen har en cykel lämnats kvar, i övrigt har naturen börjat ta över. Fabriken har idag omvandlats till köpcentrumet Sjötelegrafen.