Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Pendelbåtslinje 80

En dag på sjön

with 2 comments

Idag gick jag återigen till sjöss för att fortsätta inventeringen av fartyg och bryggor i Stockholms pendelbåtstrafik, det handlar totalt om närmare 50 bryggor och ett tjugotal fartyg.

Idag tittade jag på ett antal fartyg som trafikerar pendelbåtslinje 80, som går från Nybroplan via Nacka – Lidingö till Ropsten, vissa turer trafikerar även Storholmen och Tranholmen nordväst om Lidingö. Sedan måste jag medge att arbetsmiljön idag var näst intill perfekt, i oktobersolens sken var det en ren njutning att arbeta idag.

Written by melkerlarsson

5 oktober, 2020 at 17:28

Idag blev det ett möte ombord på ett fartyg

with 2 comments

Idag tittade jag lite extra på fartyget E/S Sjövägen som lämpligt nog trafikerar Pendelbåtslinje 80 och som i dagligt tal benämns just ”Sjövägen”, normalt benämns ju fartyg M/S eller i vissa fall S/S, men Sjövägen benämns E/S då det är ett elektriskt drivet fartyg. 

  • E/S = electric ship
  • M/S = motor ship
  • S/S = steam ship

E/S Sjövägen är ett av få elektriskt drivna fartyg i Sverige, mellan turerna laddas det vid Nybroplan, det var just under en sådan laddningspaus om 1 1/2 timme som jag var ombord, förutom att E/S Sjövägen är det enda eldrivna fartyget i SLs- och Vaxholmbolagets trafik är det ett av de fartyg som har den bästa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Det sistnämnda var orsaken till mitt besök ombord, det har beställts två snarlika fartyg och även om tillgängligheten på E/S Sjövägen är mycket god finns det möjligheter till ytterligare förbättringar. De nya fartygen kommer att komma i trafik under den kommande vintern, dock inte eldrivna, det ska bli spännande att se resultatet även om jag vet att det kommer bli mycket bra.

Idag stod det bryggor på programmet

with 8 comments

Idag stod det bryggor på programmet, jag besökte ett antal bryggor på Lidingö som framgent kan komma att trafikeras av den förlängda pendelbåtslinjen (linje 80) i Stockholm.

Ska bryggorna trafikeras av SLs pendelbåtar ska dom naturligtvis vara tillgängliga för alla, kvalitén på bryggorna varierade, på vissa behövdes bara smärre åtgärder medans andra nog bör rivas och byggas upp på nytt om de ska kunna angöras. Oavsett vilka bryggor som i slutändan kommer angöras får Lidingöborna en helt ny möjlighet att ta sig till arbetet, fritidsaktiviteter och utbildning, men det dröjer till 2020 innan trafiken kommer i gång i full skala. Redan i dag finns dock en viss trafik i området med en handfull turer per dag, denna trafik är dock mestadels till för att möjliggöra för de boende på öarna Storholmen och Tranholmen att ta sig till fastlandet.