Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Räknar fåglar vid fågelmatning

I helgen är dags för vinterfåglar inpå knuten

leave a comment »

I helgen är det dags för BirdLife Sveriges fågelräkning ”vinterfåglar inpå knuten” som pågår mellan den 31 januari – 3 februari, orsaken till att två vardagar ingår är att även förskolor och skolor ska kunna delta.

Rappotera gör man på hemsidan Vinterfåglar in på knuten, har man inget konto måste man först registrera sig. Naturligtvis finns det även en app som heter just ”Vinterfåglar” som man kan rapportera i, men se till att du laddar hem den som har BirdLife Sverige som utgivare, det finns fler appar med samma eller liknande namn.

Så här går Vinterfåglar Inpå Knuten till:

  • Räkningen pågår från fredag morgon till måndag kväll. 2020 är detta 31/1—3/2. Man kan skicka in rapporten ända till den 9/2.
  • Skriv upp det högsta sammanlagda antalet individer av en art som du ser vid ett och samma tillfälle. Du rapporterar endast de fåglar som äter vid din fågelmatning. Ser du först 5 talgoxar, sedan 8 och därefter 6, så är det 8 som rapporteras. Du ska inte addera ihop alla fåglar du ser.
  • När du rapporterar i appen eller på hemsidan måste du ange vilken plats, adress du räknat på.