Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Reklam i det offentliga rummet är inget nytt.

Reklam i kollektivtrafiken är inget nytt

Då och då poppar det upp debattartiklar som vill att det offentliga rummet, våra gator, torg, bussar och tunnelbanestationer mm, ska befrias från reklam.

Reklam på hästdragen buss från 1891

Reklam på hästdragen buss från 1891

Jag tar inte ställning i frågan, men konstaterar att det offentliga rummet ända sedan varumärkena etablerades under 1800-talet varit nedlusat med reklam. Dåtidens butiker, husfasader och kollektiva transportmedel, hästbussar och hästspårvagnar, nyttjades för reklam i minst samma utsträckning som idag, om inte mer.

Reklamen kanske var vackrare förr? I alla fall tenderar vi till att tycka det i dag, men förmodligen var dåtidens emaljskyltar som vi idag betraktar som kulturhistoria lika påträngande som dagens affischer i tunnelbanan och TV-reklamen.

Reklam på gaveln

Reklam på gavel (Dalagatan)När jag växte upp fanns det gott om reklam på rivningsfastigheternas gavlar i Stockholms city, som då var en enda stor byggarbetsplats, när en gavel revs flyttade reklamen vidare till nästa. Reklam på fastigheter var dock inte typiskt 60-tal, när 1900-talet var ungt var fastigheterna ofta nedlusade med reklam. Reklam i det offentliga rummet är m a o inget nytt.

I fredags fick jag återigen se reklam på en gavel, fast då på Dalagatan, men varför där? Dalagatan mitt emot Eastman känns inte som den mest publika ytan i stan om jag säger så.

Hur som helst är det märkligt att det fortfarande finns en marknad för reklam på husgavlar.