Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Ringlinjen Norrköping

Veckans fordon – Norrköpingsmustangerna

leave a comment »

De medelstora spårvägsstäderna i Sverige behövde efter andra världskriget förnya sin spårvagnspark, de kunde inte utan vidare hänga på de beställningar som gjordes av Göteborg, Malmö och Stockholm då dessa vagnar dels var överdimensionerade och dels skulle kräva en ombyggnad av spårvägsnätet.

För spårvägen i Helsingborg och Norrköping tog ASEA därför fram en mindre tvåaxlig enriktningsvagn, även Jönköping och Uppsala var tilltänkta kunder, men därifrån kom det aldrig någon beställning.

Till Norrköping levererades under år 1948 7 stycken vagnar av typ M48 och 1951 18 stycken vagnar av en snarlik typ som kom att benämnas M51, skillnaden mellan M48 och M51 utgjordes främst av dörrplaceringen. Någon vagn av typen M48 finns inte bevarad, men det finns tre vagnar av typen M51 bevarade, två i Norrköping och en på Spårvägsmuseet i Malmköping,

Vagn 56 på Norrköpings spårvägsmuseum är uppskyltad som linje 4 mellan Klingsberg – Drottninggatan – Smedstuguplan, vilken existerade mellan 1957 – 1966, under en kort period mellan 1957 – 1958 hade därmed Norrköping fyra spårvägslinjer innan ringlinjen (linje 1) lades ned under 1958.

  • Linje 1, Ringlinjen: Norr Tull – Centralstationen – Rådhuset – Östra Promenaden – Östra Station – Söder Tull – Väster Tull – Kungsgatan – Norr Tull.
  • Linje 2, Klingsberg – Söder Tull – Drottninggatan – Centralstationen – Marielund – Bråboplan
  • Linje 3, Fridvalla – Marielund – Centralstationen – Drottninggatan – Söder Tull – Väster Tull – Folkets Park
  • Linje 4, Klingsberg – Söder Tull – Drottninggatan – Centralstationen – Marielund – Smedstuguplan

Idag har Norrköping två spårvägslinjer, linje 2 och 3, men linjelängden är idag betydligt längre än den var på 1950-talet, så spårvägsnätet i Norrköping har aldrig varit så stort som det är idag och det finns planer på ytterligare utbyggnader.

Norrköpings spårvägsmuseum, M51 no 56

”Spår” efter spårvagnarna i Kungsgatan i Norrköping

Murrosett utefter Kungsgatan i NorrköpingNär jag och sonen tidigare i veckan besökte Norrköping ägnade vi oss åt en av våra favoritsysselsättningar, att leta efter rester efter nedlagda järnvägs- och spårvägslinjer, det är väl bara att medge att detta inte är en ”normal” sysselsättning när man är på semester.

Under besöket i Norrköping vandrade vi utefter Kungsgatan i jakten på rester efter linje 1, ringlinjen, som lades ner 1958. Spåren i gatan är sedan länge upprivna, men vi fann gott om sk murrosetter utefter Kungsgatan, särskilt på den södra delen av Kungsgatan mellan Bergsbron och Nygatan (Västertull), på den norra delen upp till Norrtull hittade vi inte så många.

Om man vill följa spåren efter Norrköpings spårvägar, vilka i allra högsta grad är levande, kan man alltid börja med att titta in på Spårvägssällskapets hemsida med fakta om Norrköpings spårvägar.

En murrosett är en fästpunkt i husfasaden för spårvägens kontaktledning, vilka förr ofta var rejäla saker i gjutjärn, vilka senare kommit att ersättas av betydligt enklare krokar.

Murrosetter utefter Kungsgatan i Norrköping (1) Murrosetter utefter Kungsgatan i Norrköping Murrosetter utefter Kungsgatan i Norrköping (3)