Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Saltsjöbanan Stadsgården

Övergivna platser – Station Stadsgården

Stadsgårdens station på Södermalm i Stockholm var  i bruk mellan 1893 och 1936, då Saltsjöbanan förlängdes några hundra meter till den nya ändstationen vid Slussen som ännu är i bruk.

Vid Stadsgårdens station, finns trots att den lades ner för närmare 80 år sedan fortfarande såväl perrongen, som biljettluckorna kvar, även om de senare dolts bakom plank och plåt.

Saltsjöbanan, fd station Stadsgården