Mina reflektioner

Posts Tagged ‘SL Norsborgsdepå

Det är mycket som ska trimmas in

leave a comment »

Idag blev det en resa i tjänsten till Norsborg och ett besök i Norsborgsdepån som är en av de två depåer där röda linjens tunnelbanefordon ställs upp och underhålls när de inte går i trafik. I tunnelbanesystemet totalt finns det fem stycken depåer för uppställning och underhåll av tunnelbanefordon.

Ett besök i en depå är en riktig höjdpunkt, det finns alltid spännande saker att se, Norsborgsdepån är lite annorlunda då tunnelbanefordonen ställs upp, städas och tvättas i tre bergtunnlar, endast verkstadsdelen återfinns ovan jord.

Syftet med dagens besök var att trimma informationssystemet ombord för att uppnå en bättre läsbarhet på de digitala displayerna.

Written by melkerlarsson

3 maj, 2021 at 17:06

Ett besök i Norsborgsdepån

with 6 comments

Igår hade vi en så kallad medarbetardag i Norsborgsdepån, vilket är en ny tunnelbanedepå som ännu inte tagits i bruk, depån ligger strax bortom tunnelbanestationen i Norsborg och är byggd för de nya tunnelbanevagnarna av typen C30 som kommer att tas i trafik på den röda linjen under 2018 – 2019.

I depån hittar man såväl verkstadsplatser, klottersaneringshall, fordonstvätt och uppställnings- och städplatser, större delen av anläggningen är byggd i berg, totalt finns 2,7 km bergtunnel, endast verkstadsplatserna och klottersaneringshallen ligger ovan jord.

Dagens bilder – ett besök under jorden i Norsborg

I Norsborg pågår byggnationen av den nya depån för tunnelbanans röda linje, depån byggs för att möjliggöra en utökning av trafiken på röda linjen och den kommer att stå färdig 2016/17.

Under jord, där tunnelbanetågen ska parkeras och städas är nästan alla tunnlar färdigsprängda, idag fick jag ett tillfälle att besöka ett av de tre bergskeppen där tunnelbanetågen om några år kommer att ställas upp, bergskeppet är ca 24 meter brett och närmare 400 meter långt, en imponerande underjordisk sal. Tunnelbanedepån i Norsborg är den första tunnelbanedepå som byggs i Stockholm sedan Rissnedepån öppnade 1975.

Tunnelbanans depå i Norsborg under byggnad 01 Tunnelbanans depå i Norsborg under byggnad 11 Tunnelbanans depå i Norsborg under byggnad 18 Tunnelbanans depå i Norsborg under byggnad 20