Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Snabbköp

Ett litet centrum som försvann

with 2 comments

I den södra delen av Bagarmossen hittar man resterna av ett sedan länge avvecklat litet centrum, den sista affären lades ner i början av 2000-talet, butikslokalerna har därefter omvandlats till bostäder.

Man kan dock fortfarande se spåren av det lilla centrumet, butiksentréer, skyltfönster och varumottagningar på baksidan, vilken sorts butiker som funnits här vet jag inte, men då bebyggelsen är från det tidiga 50-talet kan man nog anta att det handlade om specialbutiker, kanske en speceriaffär, kanske en mjölkbutik, kanske en köttaffär.

I skiftet mellan 40- och 50-talet var det en brytningstid när det kom till hur vi handlade mat här i landet, ”snabbköpet” hade introducerats i Stockholm redan 1941, men den tog ett tag innan det slog igenom. Mjölk var ju en färskvara och fick inte säljas ihop med andra livsmedel men när mjölktetran kom 1953 avskaffades det förbudet, mot slutet av 1950-talet dominerade de moderna snabbköpen och specialbutikernas tid var förbi. De som planerade de nya förorterna kring Stockholm på 40-talet hängde nog inte riktigt med i denna utveckling, vandrar man runt i de tidiga 50-talsförorterna, Bagarmossen, Björkhagen, Hökarängen, Kärrtorp mfl kan man fortfarande hitta rester av den gamla affärsstrukturen lite här och där. En del av affärerna omvandlades till små snabbköp, men de slogs med tiden ut av de större snabbköpen och varuhusen i centrumet vid tunnelbanan, en del av dessa har sedermera slagits ut av externhandel och stormarknader.

 

 

Konsum, precis som när jag var barn

På Skansen finns en Konsumbutik som frammanar barndomsminnen, ett minne av hur butikerna såg ut när jag växte upp under 60-talet, en tid då Konsum var den ledande aktören.

Under 70-talet var Konsum den största livsmedelskjedjan, därefter tog ICA över den rollen. När jag växte upp i Stockholm på 60-talet var det ont om ICA butiker, ICA var något man hittade ute på landet, inte i Stockholm eller i förorterna, i förortscentrumen regerade Domus, EPA och Tempo varuhusen.

50- och 60-talet var Konsums storhetstid, framförallt för att Konsum (nuvarande Coop) var inovativa och fångade upp trender från omvärlden. Inom ICA fanns ett brett motstånd mot självbetjäningsbutiker som det då kallades, nu säger vi snabbköp eller bara mataffär, ICA handlarna ville sälja över disk och fnös åt nymodigheten. Konsum hängde dock på denna nymodighet från Amerika och rullade ut konceptet på bred front, ICA följde sedemera efter. Detsamma gällde stormarknaden, Konsum startade OBS!, men det tog väldigt lång tid innan ICA hängde på och öppnade sin första ICA Maxi.

Vem fångar upp nästa trend? vem vågar bryta mönstret? idag är livsmedelsbutiker tämligen stereotypa, vissa överraskar, men de flesta är tämligen lika.

Written by melkerlarsson

1 september, 2012 at 06:49