Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Snöblåsningståg

Veckans fordon – spårvagnen A29

leave a comment »

Spårvagnarna av typen A29 var de sista spårvagnarna som beställdes av Storstockholms Lokaltrafiks föregångare, Stockholms spårvägar, många trodde med rätta på den tiden att A29 skulle bli de sista spårvagnarna som levererades till Stockholm, så blev dock inte fallet i och med att det under 90-talet åter började byggas spårvägslinjer i Stockholm.

Vagnarna som var 30 st till antalet var avsedda för de sydvästra förortslinjerna 13, 14, 16, och 17, de levererades 1954 – 55 av Hägglund & Söner. Motorer och pådragsutrustning kom från äldre spårvagnar som levererats i början av 1920-talet. När dessa linjer 1964 ersattes av tunnelbana, skrotades de flesta av vagnarna, men några blev ombyggda till snöblåsningsvagnar för tunnelbanan och vagn nr 170 blev hamnade på Spårvägsmuseet.

Vagnarna av typen A29 trafikerade under åren 1954 – 1964 linjerna:

  • 13 Fridhemsplan – Mälarhöjden (i högtrafik)
  • 14 Fridhemsplan – Fruängen
  • 16 Slussen – Mälarhöjden
  • 17 Slussen – Fruängen (i högtrafik)

När tunnelbanan ersatte spårvagnarna i april 1964 kom tunnelbanan till de sydvästra förorterna trafikeras av tre linjer:

  • 13 T-CentralenÖrnsberg
  • 14 T-CentralenFruängen
  • 24 T-CentralenTelefonplan (en högtrafiklinje måndag – fredag, inledningsvis även på lördagar)

Den enda vagn som överlevde i originalskick var A29 nummer 170 som sedan början av 90-talet förevisats på Spårvägsmuseet, i juni 2015 fick vagnen lämna spårvägsmuseet för att återigen tas i trafik på Djurgårdslinjen i Stockholm. Vagnen blev klar i tid till Djurgårdslinjens 25 års jubileum under försommaren 2016.

Ett antal av de före detta spårvagnarna av typen A29 blev efter att dessa tagits ur trafik snöblåsningsvagnar i tunnelbanan, de går vintertid kopplade mellan ett par äldre tunnelbanevagnar. Snöblåsningsvagnens uppgift är att blåsa bort snön från den sk tredje skenan, strömskenan. I Stockholm tar tunnelbanan ström från toppen på strömskenan, bildas en is- eller snöansamling på denna försvåras strömupptagningen, då sätts snöblåsningsvagnarna in såvida inte uppvärmningen av strömskenan räcker till. Snöblåsningsvagnarna har under senare år kommit att användas alltmer sällan, dels är de personalkrävande, dels har deras uppgift alltmer kommit att övertas av modernare fordon. Nedan ses en fd A29 som snöblåsningsvagn i samband med att snöblåsningståget vänder i Skarpnäck i december 2012.

Skönt att åka under jord när det snöar

Med tanke på den rådande väderleken är det skönt att man till mer än 50% åker under jord när man åker till jobbet, den gröna tunnelbanelinjen som jag åker med till jobbet ligger ju till stora delar ovan jord, endast 20% går i tunnel, men min resa går till stor del under jord, men tunnelbanan drabbas generellt sett sällan av snörelaterade problem, detta främst på grund av den höga turtätheten.

De två andra tunnelbanelinjerna, den röda och den blå går mestadels i tunnel, den röda linjen går till 75% i tunnel och den blåa linjen går till 95% i tunnel, så de drabbas i ännu lägre grad av snön. De nya tunnelbanelinjerna, de närmare 30 kilometer ny tunnelbana, som snart kommer att börja byggas kommer i sin helhet att gå under jord, så alla de nya resenärerna kan helt och hållet bortse från snön.

De problem som kan uppstå i samband med snöfall är främst relaterade till den så kallade strömskenan, på vissa sträckor är strömskenan uppvärmd för att eliminera snöansamling. Snöar det mycket måste man dock sätta ut de så kallade snöblåsningstågen, vilka består av äldre tunnelbanevagnar som mitt i tåget medför en så kallad snöblåsningsvagn, vilka utgörs av gamla spårvagnar från mitten av 50-talet som byggts om för att kunna blåsa strömskenan ren från snö.

För ett år sedan rådde snökaos i stan

För exakt ett år sedan rådde snökaos i stan, frun som skulle hämtat sonen på fritids klockan tre kom hem klockan nio på kvällen, p g a en något sen färdtjänst, men vad kan man förvänta sig när det råder klass 2 varning.

Jag fick avbryta ett möte för att åka hem och hämta sonen, men några bilder hann jag ta på vägen.

2012-12-05, snökaos, bussar i Kungsträdgården (2) 2012-12-05, Buss 181, Skarpnäck 2012-12-05, Snöblåsningståget i Skarpnäck (1) 2012-12-05, Snöblåsningståget i Skarpnäck (5) 2012-12-05, Snöblåsningståget i Skarpnäck (2) 2012-12-05, snökaos, bussar i Kungsträdgården (7)