Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Spårväg Stureby

När inte kartan och verkligheten överensstämmer så gäller verkligheten

leave a comment »

Under förmiddagen deltog jag i ett digitalt möte om förändringar av busstrafiken i det närbelägna Bandhagen, förändringarna beror på bostadsbyggande och tillhörande gatuarbeten.

Det var mycket som var oklart, så jag som bor i närheten erbjöd mig att under eftermiddagen besöka platsen och dokumentera situationen, se vad som brister och vad som kan göras bättre, vilket inte var så mycket. Väl hemkommen satte jag ihop ett paket med bilder och kommentarer som jag sände över till mina kollegor, vilket debatterats flitigt via mailen sedan dess.

Efter besöket i Bandhagen promenerade jag till det närbelägna Stureby, en tidig Stockholmsförort från 1920- och 30-talet, ytterligare bebyggelse tillkom under 1940- och 50-talet i samband med att spårvägslinjen till Stureby och Örby ersattes med den nya och betydligt mer kapacitetsstarka tunnelbanan till Stureby 1951. Stureby kom att vara ändstation för tunnelbanan fram till 1954 då tunnelbanan drogs vidare till femtiotalsförorterna Bandhagen och Högdalen, för att slutligen nå dagens slutstation Hagsätra 1960.

Written by melkerlarsson

5 mars, 2021 at 16:38