Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Spårvagn A29

Skönt att åka under jord när det snöar

Med tanke på den rådande väderleken är det skönt att man till mer än 50% åker under jord när man åker till jobbet, den gröna tunnelbanelinjen som jag åker med till jobbet ligger ju till stora delar ovan jord, endast 20% går i tunnel, men min resa går till stor del under jord, men tunnelbanan drabbas generellt sett sällan av snörelaterade problem, detta främst på grund av den höga turtätheten.

De två andra tunnelbanelinjerna, den röda och den blå går mestadels i tunnel, den röda linjen går till 75% i tunnel och den blåa linjen går till 95% i tunnel, så de drabbas i ännu lägre grad av snön. De nya tunnelbanelinjerna, de närmare 30 kilometer ny tunnelbana, som snart kommer att börja byggas kommer i sin helhet att gå under jord, så alla de nya resenärerna kan helt och hållet bortse från snön.

De problem som kan uppstå i samband med snöfall är främst relaterade till den så kallade strömskenan, på vissa sträckor är strömskenan uppvärmd för att eliminera snöansamling. Snöar det mycket måste man dock sätta ut de så kallade snöblåsningstågen, vilka består av äldre tunnelbanevagnar som mitt i tåget medför en så kallad snöblåsningsvagn, vilka utgörs av gamla spårvagnar från mitten av 50-talet som byggts om för att kunna blåsa strömskenan ren från snö.

A29 no 170 är åter i trafik

leave a comment »

För ett år sedan fick jag slumpmässigt se hur A29 no 170 flyttades ut från Spårvägsmuseet, detta då jag råkade befinna mig på ett möte på Spårvägsmuseet.

Ett år senare, i går, i samband med firandet av Djurgårdslinjens 25 års jubileum, kunde jag både se och åka med A29 no 170 som efter femtio år inne på museet driftsatts av Stockholms spårvägar, det var onekligen speciellt.