Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Stadsgården

Idag promenerade jag och sonen i det som finns kvar av Stockholms hamnkvarter

with 3 comments

Idag promenerade jag och sonen i det som finns kvar av Stockholms hamnkvarter, å det är inte mycket. Om ett år kommer det vara ännu mindre då Stockholms hamn flyttar det mesta av verksamheten till Norviks hamn i Nynäshamn som för närvarande befinner sig under byggnad, men som öppnar under 2020.

Ärligt talat finns få rester av Stockholms hamnkvarter kvar, de flesta hamnområden har omdanats och bebyggts med kajnära och luxuösa bostadsrätter, när hamnen Norvik öppnar under 2020 kommer enkom färjorna till Estland, Finland och Lettland samt kryssningsfartygen finnas kvar och skapa liv i hamnen, några mindre lastfartyg kommer man nog kunna betrakta, men de större fartygen kommer framgent angöra Nynäshamn. Vad som händer med de kajområden i Frihamnen och Värtahamnen som då friställs kan man lista ut utan att anstränga sig, de kommer bebyggas med luxuösa bostadsrätter. Är inte marknaden för luxuösa bostadsrätter snart mättad? Jag börjar ana en bostadsbubbla, en stor bostadsbubbla.

Övergivna platser – Station Stadsgården

Stadsgårdens station på Södermalm i Stockholm var  i bruk mellan 1893 och 1936, då Saltsjöbanan förlängdes några hundra meter till den nya ändstationen vid Slussen som ännu är i bruk.

Vid Stadsgårdens station, finns trots att den lades ner för närmare 80 år sedan fortfarande såväl perrongen, som biljettluckorna kvar, även om de senare dolts bakom plank och plåt.

Saltsjöbanan, fd station Stadsgården