Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Station Stocksund

Gamla Stocksundsbron

När Roslagsbanan lades om 1996 fördes det en livlig debatt om den gamla järnvägsbrons framtida användning. Många ansåg att den skulle göras om till en gång och cykelbro, men av dessa tankar blev det intet, brofundamenten står kvar, men på Danderyd sidan ligger fundamentet numera på en villatomt, så någon gång och cykelbro lär det knappast bli.

Gamla järnvägsbron vid Stocksund

Gamla järnvägsbron vid Stocksund

Ett gammalt stationshus

Vem skulle inte vilja bo i ett gammalt stationshus? I alla fall skulle  jag och sonen vilja det, även om tågen sedan länge slutat att passera.

Även om tågen sedan 1996 inte längre passerar gamla stationen i Stocksund, de går numera en annan väg, måste jag medge att den nya ägaren av stationshuset bevarat stationsmiljön på ett föredömligt sätt.

2014-01-18, Stocksunds station Stocksunds station