Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Stationshus

En vacker station som fick ett kort liv

Gävle, Gävle södra stationGävle södra station öppnades 1874, den gamla stationsbyggnaden revs sedermera och ersattes 1926 av ett nytt stationshus, men när staten köpte Uppsala Gävle Järnväg 1933 överfördes all trafik till Gävle C som ligger några hundra meter norrut och Gävle Södra stängdes.

Byggnaden fick därmed en kortvarig funktion som järnvägsstation, därefter har den använts som b l a dansställe under namnet Maxim, idag är den konferens- och nöjeslokal och benämns ”Maxim Nöjesstationen”.

I mitt tycke är Gävle Södra ett av Sveriges finaste stationshus, så tyckte även sonen i samband med vår vistelse i Gävle.

Gävle, Gävle södra station

Ett pampigt stationshus med ett kort liv

Värtan, stationshusDå och då passerar jag Värtans gamla stationshus på väg till och från jobbet, trots att persontrafiken lades ner 1913, alltså för mer än hundra år sedan, står det pampiga stationshuset kvar ännu idag.

Stationen fick ett relativt kort liv, den öppnades 1882 och lades ner redan 1913, vilket nog främst kan förklaras av med att spårvägen som då byggts ut till området hade en hög turtäthet och ett lägre biljettpris.