Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Stenkula

Tydligen spelas det ännu kula på skolgårdarna

leave a comment »

När jag idag lämnade sonen i skolan noterade jag att flera av sonens klasskamrater hade med sig påsar med spelkulor, jag blev förvånad då jag inte sett barn som spelar kula på väldigt länge, jag trodde att kulspelandet helt och hållet trängts undan av allehanda digitala ”leksaker”.

Några stenkulor såg jag dock inte i påsarna, det var enbart kulor av glas, porslin och så kallade dankar av rostfritt stål, kulorna har m a o blivit mer exklusiva sedan jag spelade kula på 60- och i början av 70-talet, då var det mestadels stenkulor, glas- och porslinskulor fanns med betraktades som exklusiva.

Written by melkerlarsson

26 mars, 2015 at 20:09