Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Stockholms pendeltåg

Ett möte i Märsta

with 4 comments

Idag dag blev det mycket restid för ett kort men viktigt möte vid Märsta station.

En resa hemifrån till Märsta tar något över en timme, så idag lade jag med andra ord ned något över två timmar för att resa fram och tillbaka till ett möte, men det var det värt.

Jag lever efter devisen att det är verkligheten som gäller, det är bättre att ha mötet på plats istället för att ta det teoretiskt över en ritning i ett mötesrum. Jag har förmånen att ha besökt de flesta platser som jag hanterar yrkesmässigt, men det är få av mina kollegor som är så beresta i vårt trafiksystem som jag.

Idag samlades alla berörda på plats i Märsta, väl på plats kunde vi tillsammans lösa problemen på en halvtimme, detta då alla såg problemen och verkligheten rakt framför sig.

Written by melkerlarsson

8 oktober, 2020 at 15:45

Idag var jag ute i verkligheten

with 2 comments

Idag begav jag mig ut i verkligheten, på jakt efter ”felskyltning”, vi kör ju såväl korta som långa tåg i pendeltågstrafiken. Ett kort tåg är 107 meter och ett långt tåg är 214 meter.

För resenärerna gäller det att veta var ett kort tåg stannar på en perrong som i vissa fall kan vara över 300 meter lång. I Stockholm finns det totalt 129 pendeltågsfordon som var och en är 107 meter långa, det behövs då det normalt stiger på över 400 000 personer varje dag i vårat pendeltågssystem, men nu i coronatider är dom förstås betydligt färre.

Innan tåget ankommer stationen kan man utläsa om det är långt eller kort, är man äldre eller har ett rörelsehinder får man då en viss tid på sig att positionera sig rätt, men då gäller det att man vet var man ska positionera sig så att man inte blir frånåkt, det var just dessa skyltar jag var ute och granskade i dag vid ett antal väl valda stationer. Jag hittade uppenbara brister, men det löser vi.

Bilden ovan visar en sk X60B vid Solna station, i bakgrunden ser man Mall of Scandinavia och bortom denna ligger fotbollens nationalarena ”Friends Arena”, vilket även är AIKs hemmaplan, ett lag jag inte gärna vill omnämna då jag håller på Hammarby. Jag brukar dock lite retfullt fråga mina vänner som håller på AIK om dom varit på den senaste matchen på ”kompisvallen”.

Written by melkerlarsson

17 april, 2020 at 18:02

Veckans fordon – X60

with one comment

Sedan våren 2017 finns det enkom en fordonstyp i Stockholms pendeltågstrafik, X60, dessa kan dock delas in i tre olika undergrupper, X60, X60A och X60B, totalt finns idag 129 fordon av dessa typer i Stockholms pendeltågstrafik.

I april 2002 beställde Storstockholms Lokaltrafik 55 nya pendeltåg av typen X60 från tågtillverkaren Alstom med en option på ytterligare fordon, tillverkningen skedde i Salzgitter, Tyskland, i likhet med X40, SJs dubbeldäckare. Två multipelkopplade X60 om totalt 214 meter utgör ett sk fullängdståg, normalt tursätts de flesta tåg som fullängdståg under högtrafik.

X60 är ett fordon som ligger mig extra varmt om hjärtat då jag kom att delta i såväl förstudien som inleddes vid millennieskiftet, upphandlingen som avslutades i april 2002 och den därpå följande tillverknings- och testfasen. Det innebar många resor till fabriken i Salzgitter i Tyskland, till underleverantörer runt om Europa och diverse platser där tester genomfördes, exempelvis klimatkammaren i Wien och vintertester utefter malmbanan mellan Gällivare – Kiruna – Riksgränsen.

Fordonen av typen X60 och X60A skiljer sig ganska ringa åt, de är tekniskt relativt lika varandra och är samkörbara, ett tåg kan m a o bestå av en X60 och en X60A. Som daglig resenär kan man knappast visuellt skilja på dessa, man måste titta på fordonets nummer för att veta vilka som är X60 och vilka som är X60A, fordon med nummer 6001 – 6071 betecknas som X60 och fordon med nummer 6072 – 6083 betecknas som X60A.

Fordonen av typen X60B skiljer sig dock från X60 och X60A såväl tekniskt som exteriört och interiört, de har en annan möblering och är i dagsläget inte samkörbara med de äldre fordonen av typen X60 och X60A, att de inte är samkörbara innebär att fordon av typen X60 och X60A inte kan kopplas ihop och framföras i tåg tillsammans med X60B. Fordonen av typen X60B har nummer 6084 – 6129.

X60

 • Antal fordon 71 st
 • Levererade 2005 – 2008
 • Längd 107,1 meter
 • Max hastighet 160 km/h
 • Passagerar kapacitet
  • Sittplatser 374
  • Ståplatser 565
 • Leverantör: Alstom

X60A

 • Antal fordon 12 st
 • Levererade 2012
 • Längd 107,1 meter
 • Max hastighet 160 km/h
 • Passagerar kapacitet
  • Sittplatser 374
  • Ståplatser 565
 • Leverantör: Alstom

X60B

 • Antal fordon 46 st
 • Levererade 2016 – 2017
 • Längd 107,1 meter
 • Max hastighet 160 km/h
 • Passagerar kapacitet
  • Sittplatser 356
  • Ståplatser 554 (förmodligen fler än så då antalet sittplatser minskat jämfört med fordonen av typen X60 och X60A vilket frigjort ytor för ståplatser)
 • Leverantör: Alstom

X60 tillverkning
Samtliga fordon av typen X60 har tillverkats av Alstom i deras fabrik i Salzgitter, Tyskland, fabriken har gamla anor men då under namnet Linke-Hofmann-Busch. I Salzgitter har även de närbesläktade, men kortare fordonen av typen X61 tillverkats för Skånetrafiken, Västtrafik och Östgötatrafiken, samt även X62 för Norrtåg.

Idag fyller Stockholms pendeltåg 50 år

with 5 comments

X1 3027, mellan Jakobsberg - Kallhäll 1979Idag fyller Stockholms pendeltåg 50 år, förmodligen ett jubileum lite i skymundan som kommer att gå de flesta spårlöst förbi.

Den 12 maj 1968 startade pendeltågstrafiken på sträckan Kungsängen – Stockholm central – Södertälje central (nuvarande Södertälje centrum), för en tågintresserad femåring var detta förstås väldigt spännande.

Under de närmaste trettio åren kom jag att bli en frekvent pendeltågsresenär, med pendeltåget åkte jag till skolan, nöjen, utflykter och senare även till mitt arbete. Förmodligen är det just pendeltågen som är orsaken till att jag varken skaffade bil eller tog körkort, det gick ju så bra ändå.

Numera bor jag bredvid en tunnelbanestation, men det blir fortsatt många resor med pendeltågen, men numera inte dagligen.

Idag är det T18

T18 är väl för de flesta ett helt okänt begrepp, men för oss som arbetar i järnvägs- och kollektivtrafikbranschen är det nästan att betrakta som nyår då T18 innebär att tidtabellerna för järnvägen förändras, inte bara i Sverige utan i princip i hela Europa.

Då detta påverkar anslutande bussar passar de flesta kollektivtrafikutövare också på att byta tidtabell i december varje år, nu kan man ju förstås ändra tidtabellen under andra tider på året, men alla stora förändringar brukar äga rum i december.

Normalt brukar detta inte innebära någon större dramatik och de flesta resenärer märker knappast av att deras tåg går en minut senare eller tidigare, men i år blir det en stor omläggning och utökning av pendeltågstrafiken i Stockholm, det lär nog alla som åker med pendeltågen märka av. Idag genomförs nämligen den största förändringen av pendeltågstrafiken på årtionden, turtätheten ökar och på vissa sträckor sätts det in snabbtåg som hoppar över ett antal stationer, reser man mellan Nynäshamn och centrala Stockholm kommer det från och med idag i de flesta fall gå 10 minuter snabbare än det gjorde i går.

Eftersom trafikupplägget för pendeltågen ändras, påverkas även alla de busslinjer som ansluter till pendeltågen, så det gäller att ta en extra titt i tidtabellen eller på nätet innan man beger sig i väg till jobbet i morgon bitti.

2016-02-22, X60 Älvsjö station

Idag är det 151 dagar kvar…. till Citybanan öppnar

with 6 comments

Idag på eftermiddagen var det 151 dagar, 14 timmar, 54 minuter och 51 sekunder kvar till Citybanan öppnar, i alla fall enligt klockan på kontoret som räknar ner till den 10 juli när Citybanan och de nya stationerna i pendeltågstunneln, Stockholm City och Stockholm Odenplan öppnar.

Jag har under de senaste 25 – 30 åren deltagit i mängder med möten och utredningar om en pendeltågstunnel under Stockholm, för 25 – 30 år sedan var den bara ett streck på en karta eller rättare sagt flera alternativa streck, så jag knappast tro att det är sant att den öppnar om 151 dagar. Samma känsla kommer säkerligen att infinna sig om 7 – 10 år när de tunnelbanelinjer som jag mer eller mindre dagligen arbetar med äntligen närmar sig invigningen.

citybanan-151-dagar-kvar-till-citybanan-oppnar

Idag tar en ny operatör över pendeltågstrafiken

leave a comment »

2016-02-22, X60 Älvsjö stationIdag tar MTR över driften av pendeltågstrafiken, MTR ansvarar sedan 2009 även för driften av Stockholms tunnelbana, MTR kommer i och med det nya avtalet få ett långtgående ansvar för pendeltågstrafiken. Det gäller dock att ha i minnet att det är Trafikverket som ansvarar för banan, så signal- och växelfel mm kommer man inte kunna lasta MTR för.

MTR svarar för planering och drift av trafiken, bemanning av stationer samt för underhållet av stationer, fordonen och depåerna. Även om MTR rekryterat en del ny personal är den personal du möter ombord på tågen och på stationerna i de flesta fall samma personal som tidigare, ledningen för verksamheten är dock ny.

Ett nytt pendeltåg i Stockholm

leave a comment »

Invigning av X60B på StockholmIgår var jag på Stockholms central och tittade på invigningen av den nya versionen av Stockholms pendeltåg, vilka benämns X60B, vilka redan smugits ut i provtrafik mellan Stockholm och Uppsala. Totalt kommer 46 fordon av denna typ av levereras under 2016 och 2017.

De 46 tågen är en uppdaterad version av de 83 st X60 fordonen som trafikerar pendeltågsnätet idag. Detta innebär en hel del förbättringar och förändringar, både sådana som är synliga för resenär men också en del av teknisk karaktär som inte syns annat än för de som arbetar ombord på tåget och med att underhålla dessa. Exteriört är tågen dock mycket lika sina föregångare.

De synligaste förändringarna för resenärer är eluttag för laddning av t ex mobiltelefon vid varje sittgrupp, nya passagerarstolar, fler sittplatser som är anpassade för resenärer med funktionsnedsättning och dedikerade rullstolsplatser. Nya dörrar och en ny design för såväl rörliga som fasta fotsteg för att minska risken att is och snö fastnar där, även tryckknapparna för dörrarna är nya och visar tydligt med ljus och ljud att man tryckt på den, vilket underlättar för resenärer med nedsatt syn eller hörsel. Tågen byggs i Alstoms fabrik i Salzgitter, Tyskland och transporteras för egen maskin till Stockholm via färjan mellan Tyskland och Trelleborg.