Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Stockholms tunnelbana

Så fungerar ventilationen i Stockholms tunnelbana

Jag tror att många under sina promenader i Stockholm passerat tunnelbanans ventilationsgaller utan att tänka på dom, eller så vet man att de har med tunnelbanan att göra men inte riktigt hur de fungerar. Även om man inte promenerat på Stockholms gator har man förmodligen sett liknande konstruktioner i Berlin, London, Paris eller i någon annan stad med tunnelbana.

Nedan ett ventilationsgaller i Sveavägens mitt, beläget mellan stationerna Hötorget och Rådmansgatan, de kan se lite olika ut, utanför mitt köksfönster finns en betydligt större konstruktion som ventilerar Skarpnäcks station.

Ett ventilationsgaller finns oftast precis före och precis efter stationen, därutöver finns normalt minst ett ventilationsgaller mellan respektive station, se skissen nedan. Principen är enkel, när ett tåg närmar den plats i tunneln där ventilationsschaktet finns trycker tåget luften framför sig, luft som pressas ut genom ventilationstrumman och upp genom ventilationsgallret. När tåget passerat ventilationsschaktet uppstår en luftström bakom tåget som i sin tur drar ner ny luft från marknivån ner i tunneln.

När man står nära tunnelmynningen på en station kan man ibland känna ett visst vinddrag när tåget närmar sig, tåget trycker då in ny luft på stationen, hade man inte haft ventilationsschaktet före och efter stationen hade detta vinddrag varit betydligt kraftigare. Ventilationsschakten tillser därmed även att det sker en tryckutjämning i tunnlarna och på stationerna. Någon ytterligare ventilation finns inte på stationerna, förutom i spärrkiosker och i eventuella butiker, de nya tunnelbanestationer som nu byggs i samband med den stora utbyggnad av tunnelbanan som pågår kommer i viss utsträckning ha ett annat ventilationskoncept än de existerande stationerna.

 

Odenplans tunnelbanestation kunde ha blivit större

När den första tunnelbanan, dagens gröna linje, byggdes genom Stockholms innerstad under 40-talet fanns det planer på att en linje mot Solna och Sundbyberg.

Linjen mot Solna och Sundbyberg var tänkt att dras från Odenplan via Huvudsta upp till Ör i Sundbyberg, i samband med att stationen vid Odenplan byggdes gjordes vissa förberedande arbeten. Åker man med tunnelbanan mot Hässelby kan man om man tittar ut på vänster sida strax innan tåget rullar in på Odenplans station se att tunneln vidgas, där skulle ett spår till perrongen som aldrig byggdes gått. Motsvarande förberedelser gjordes i den andra änden av stationen, där finns även förberedelser i form av en kort tunnel för den planerade banan mot Solna och Sundbyberg.

Tunnelbanestation Odenplan

När det under 60-talet blev aktuellt med en tunnelbana till Solna, Sundbyberg och bostadsområdena på det före detta militära övningsområdet på Järvafältet insåg man att en gren från den gröna linjen inte skulle räcka till. Det beslutades då att en ny tunnelbanelinje skulle byggas, den blåa linjen.

I och med Stockholmsöverenskommelsen 2013 kom planerna på ytterligare en perrong och därmed ett tredje spåret vid Odenplan åter att aktualiseras, då för tunnelbanan från Odenplan till Hagastaden och Arenastaden, så blir det dock inte, det tredje spåret vid Odenplan prioriterades bort under planeringsprocessen.

Odenplan har i och med att pendeltågsstationen Stockholm-Odenplan öppnade 2017 blivit en av Stockholms största knutpunkter och viktigare lär den bli på 2030-talet då även Roslagsbanan kommer att få en station vid Odenplan.

Liknande förberedelser gjordes även vid Östermalmstorgs tunnelbanestation.

Odenplan, tre spår

På spåret längst till vänster skulle tågen mot T-Centralen och de södra förorterna gått, precis som idag. På spåret i mitten skulle tågen mot Solna-Sundbyberg ha gått, där går i dag tågen mot Hässelby. På spåret längst till höger skulle tågen mot Hässelby ha gått.

Veckans fordon – C20

Stockholms tunnelbanas fordon av typen C20 är det spårfordon i Sverige som transporterar flest resenärer, tunnelbanan har en vintervardag närmare 1,3 miljoner resenärer och de flesta av dessa företar sin resa med just C20. Hur C20 skulle stå sig i jämförelse med en av Sveriges vanligaste bilmodeller, Volvo V70, vet jag inte, men det är inte osannolikt att det företas fler dagliga resor i C20 än i en Volvo V70.

C20 är idag den fordonstyp som transporterar flest resenärer i Stockholms tunnelbana, de äldre tunnelbanevagnar som trafikerar den röda linjen (C6) och den blåa linjen (C14 och C15) svarar för en begränsad del av trafikarbetet. De 271 fordonen av typen C20 avviker väsentligt från de äldre tunnelbanefordonen av typen C1-C15 (C10 och C11 går dock på Saltsjöbanan), såväl utseendemässigt som tekniskt, främst då de inte är samkörbara med varandra. Under högtrafik rullar det totalt 105 tåg om en längd av 140 meter i Stockholms tunnelbanan, av dessa är ca 85 stycken C20 tåg, under lågtrafik är andelen C20 tåg betydligt högre.

De 271 fordonen byggdes i Kalmar i före detta Kalmar Verkstads fabrik och levererades under åren 1997 – 2004. När fordonen beställdes var det ABB som var leverantören, men när det första fordonet levererades var det Adtranz som levererade det och det sista fordonet kom att levereras av Bombardier, allt beroende på den konsolidering och de samgåenden som kring millennieskiftet skedde bland de europeiska fordonsleverantörerna.

Under de märmaste åren kommer C20 fordonen att genomgå en upprustning och därmed livstidsförlängas, de första upprustade fordonen beräknas komma i trafik under slutet av 2019 och upprustningen av samtliga fordon beräknas vara helt slutförd 2023.

Det som kommer att vara uppenbart för resenärerna är:

  • Förändrad möblering med bredare mittgång
  • Fler och tydligare prioriterade sittplatser, där det exempelvis går att placera en rollator antingen framför eller bredvid sätet
  • Flexytor för rullstolsanvändare och barnvagnar
  • Nya och fler övervakningskameror samt förbättrad trafikinformation där man exempelvis kommer att kunna få information om anslutande trafik

Därutöver genomförs ett antal tekniska uppgraderingar som höjer driftsäkerheten men som förmodligen inte kommer att noteras av de flesta resenärerna.

 

Konsten i Stockholms kollektivtrafik tar ett nytt steg

Stockholms tunnelbana brukar ju med rätta benämnas som världens längsta konstutställning, när man internationellt väljer ut ”världens vackraste” eller ”världens mest spektakulära” tunnelbanestationer brukar ett antal av Stockholms tunnelbanestationer återfinnas på tio i topp listan.

När Tvärbanan byggs ut från Norra Ulvsunda till Kista och Helenelund satsar trafikförvaltningen för första gången på konstnärlig gestaltning av banans teknikhus, ett teknikhus innehåller utrustning för signalsystem, ställverk och i vissa fall även strömmatning, nu visas de utvalda konstnärernas idéskissförslag i Trafikförvaltningens reception på Lindhagensgatan 100.

Konstnärernas uppdrag omfattar gestaltning av fasaderna på teknikbyggnader som placeras i anslutning till det spårområdet och hållplatserna, bilden nedan visar en modell av ett av teknikhusen och dess konstnärliga gestaltning.

En regnbåge vid Stadion

Idag åkte jag runt och tittade på ett antal tunnelbanestationer, skulle främst titta på ett antal gångramper, men passade även på att titta på en massa andra saker när jag ändå var på plats.

En av de stationerna jag passerade var Stadion, där finns det precis som vid de flesta av Stockholms tunnelbanestationer konstnärlig utsmyckning, bland annat i form av en regnbåge i bergvalvet mitt på stationen. Konsten i tunnelbanan lockar turister, särskilt varma dagar som denna, på de sk grottstationerna långt ner i urberget är det svalt och skönt denna extremt varma sommar, vissa stationer lockar mer turister än andra, stationen Stadion tillhör dessa.

Idag var det många som fotograferade sig själva och regnbågen vid Stadion, medans jag väntade på mitt tunnelbanetåg som skulle ta mig till station Midsommarkransen var det 4-5 par som var där och fotograferade, månne det ha med den stundande Europride i Stockholm att göra? Nu är regnbågen vid Stadion äldre än regnbågsflaggan, stationen är från 1973 och regnbågsflaggan lanserades 1978 (enligt en sökning jag gjorde på Wikipedia).

Till och från jobbet i +32

Idag var det en varm dag på jobbet, eller rättare sagt resan dit och hem var varm, på jobbet är klimatet klart godkänt, kontoret har en bra luftkonditionering och ventilation är bra, så den kan man knappast klaga på.

Normalt reser jag till jobbet direkt med tunnelbanan utan byte, men sedan fem veckor pågår plattformsbyten vid Gullmarsplan och Skärmarbrink, det har inneburit att jag fått byta tåg två gånger. Från och med idag och under de kommande två veckorna får jag byta tåg fyra gånger, detta på grund av arbeten på bron mellan Gamla stan och Slussen, så resan till och från jobbet är för närvarande mer ansträngande än vad det är att arbeta på ett relativt sommartomt kontor.

I kväll blir det precis som under de senaste dagarna en sen middag, precis som i Italien och Spanien.

Dags att börja jobba

I morse inleddes de stora arbetena vid tunnelbanestationerna Gullmarsplan och Skärmarbrink, med tanke på hur många som dagligen reser med Stockholms tunnelbana kommer detta att få en stor påverkan för många människor. Samtidigt måste man komma ihåg att den första delen av tunnelbanan invigdes 1950, så det börjar bli dags att rusta upp.

När jag i morse reste till jobbet var det trångt i samband med bytena vid såväl Skärmarbrink som vid Gullmarsplan, men efter att de sista skolavslutningarna ägt rum nu i veckan och folk börjat gå på semester så minskar antalet resenärer, i juli reser 30-40% färre personer med tunnelbanan jämfört med hur många som reser under vinterhalvåret.

När jag idag byte tåg vid Skärmarbrink stod ett helt gäng redo att hugga in, nåja det enda verktyg jag såg var en tumstock, men när jag under eftermiddagen åkte hemåt hade man börjat skärma av, så snart händer det nog något mer påtagligt.