Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Stora träsket

Ett inte fullt så fashionabelt namn

with 6 comments

Birger Jarlsgatan i Stockholm anses nog idag som en av Stockholms mest fashionabla gator och en fin adress att bo på, kvadratmeterpriset på en lägenhet med adress Birger Jarlsgatan talar sitt tydliga språk då de tillhör de adresser som har det högsta kvadratmeterpriset i Stockholm och därmed även i Sverige.

Om man backar bandet tillbaka till 1800-talet benämndes stora delar av det som i dag är Birger Jarlsgatan ”Stora träskgatan”, på den tiden döpte man gator efter helt andra principer än idag, fanns det många som tillverkade kammar på gatan så kallades gatan i folkmun ”Kammakargatan” och med tiden blev namnet även officiellt. Samma gällde med ”Stora träskgatan”, den ledde till det Stora träsket, eller bara träsket som var beläget i trakterna av dagens  Eriksbergplan och Jarlaplan, en plats för fattiga, det fanns säkerligen mycket myggor där och det spreds säkerligen många sjukdomar i området i kring träsket.

1885 bytte Stora träskgatan namn till Birger Jarlsgatan, men vi måste komma ihåg att delar av det vi idag benämner som Birger Jarlsgatan inte existerade på den tiden, det gäller särskilt den del av gatan som låg närmast Nybroplan och de norra delarna av dagens Birger Jarlsgatan.

Man kan undra vad som skulle hända om Birger Jarlsgatan skulle återfå sitt gamla namn, Stora träskgatan, förmodligen skulle det påverka kvadratmeterpriserna på de fashionabla bostadsrätterna utefter Birger Jarlsgatan, i alla fall lite. Birger Jarlsgatan är inte den enda gatan i Stockholm som bytt namn, jag kommer att återkomma med andra roliga exempel på gator med nya namn.