Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Stortorget blodbad

Myten lever vidare

with one comment

När jag nyligen passerade genom Gamla stan och över Stortorget fick jag återigen höra en guide berätta sägnen om att de vita stenarna som är inmurade i huset med röd fasad på Stortorgets västra sida symboliserar de som blev avrättade under Stockholms blodbad i november 1520, en vit sten per person.

Samma myt eller sägen berättade mina föräldrar för mig när vi besökte Stortorget dom första gångerna efter att vi i mitten av 60-talet flyttat från Skåne till Stockholm, så den är riktigt seglivad och har förmodligen berättats långt dessförinnan, förmodligen under hundratals år, men det är bara en sägen, inget annat.

Under Stockholms blodbad avrättades närmare etthundra personer, antalet inmurade vita stenar kommer inte i närheten av det antalet, därmed kan den sägnen avlivas. En annan aspekt på gränsen till sägen, är att blodbadet var ett trauma för landet Sverige, förmodligen var detta en stor händelse i Stockholm, men jag tror knappast att folk i Dalarna, Småland och Värmland brydde sig så särdeles mycket om en händelse, om än blodig, i den då lilla medeltidsstaden Stockholm. (Stockholm hade vid den tiden 6000 – 9000 invånare, idag bor det ca 260 gånger fler människor i Storstockholm.) Dels hade dom förmodligen annat att fundera över, dessutom var nyhetsförmedlingen på den tiden inte så snabb så det är inte ens säkert att dom fick höra talas om Stockholms blodbad, såvida dom fick det var förmodligen nyhetsrapporteringen tämligen tillrättalagd för att passa avsändaren syften, m a o Gustav Vasas syften, desinformation, fake news och propaganda är ingen ny företeelse.

Sedan kan man konstatera att detta med blodbad uppenbarligen var en populär sysselsättning för maktens män under 1500-talet, Karl den IX, Gustav Vasa yngste son, lät arrangera ett antal blodbad i slutet av 1500-talet i Kalmar, Linköping samt i de då svenska städerna Viborg och Åbo.