Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Sveavägen

Fler roliga gamla gatunamn

leave a comment »

För en tid sedan skrev jag om Birger Jarlsgatans gamla namn, Stora träskgatan, men det finns betydligt fler gatunamn som genom åren ändrats i Stockholm, de flesta namnförändringar kom att ske i samband med en namnreform 1885.

Namnreformen syftade nog mestadels till att städa upp ibland svårstavade och svåruttalade gatunamn som hade uppkommit under århundradena, dessutom började man vid denna tid namnsätta gatorna områdesvis utifrån ett tema, det kunde handla om teman baserade på exempelvis historia, landskap eller föremål.

I dag ändras gatunamnen ganska sällan, man är tämligen restrektiv med att byta namn på gator, det mest kända exemplet från modern tid är ju när stora delar av Tunnelgatan 1986 bytte namn till Olof Palmes gata. Ett alternativ till Tunnelgatan var faktiskt att döpa om Sveavägen, men det lär Olof Palmes familj ha avvisat, såvida Sveavägen döpts om hade det varit andra gången den gatan bytte namn.

Låt oss ta tre exempel på gator som bytte namn i Stockholm under 1800-talet:

  • Klara Strandgata, nuvarande Vasagatan, att gatan förr hette Klara Strandgatan är fullt logiskt då Klara sjö då var betydligt bredare, Klara Strandgata låg därmed från början just vid stranden. Klara sjö kom sedermera alltmer att fyllas igen, så det område där bland annat Stockholms central ligger var tidigare Klara sjö. Den bro på 1600-talet ledde över till Kungsholmen, Nya Kungsholmsbron, var ca 500 meter lång, men förkortades i etapper då Klara sjö fylldes igen alltmera. Stadshusbron som idag ligger där Nya Kungsholmsbron låg är bara 85 meter lång.
  • Trebackarlånggatan, nuvarande Tegnergatan, ett fullt logiskt namn då det fanns tre backar på Trebackarlånggatan, men fastigetsägarna utefter gatan ville ha ett mer välljudande, lättläst och lämpligare namn. På 1920-talet väcktes förslaget att gatan skulle återfå sitt gamla namn, men så blev det inte, dessutom hade en backe hunnit schacktas bort sedan namnbytet 1885.
  • Stora Badstugatan, nuvarande Sveavägen, har ingen förklaring till namnet Stora Badstugatan, vi sentida Stockholmare hade dock inte känt igen oss, Stora Badstugatan var betydligt smalare än den rejält tilltagna Sveavägen. Precis som utefter Hornsgatan breddade man gatan genom att helt enkelt riva ett kvarter utefter gatans ena sida.

Värmen kom till stan

with 3 comments

På tunnelbanan i morse märkte jag att mina medpassagerare inte uppfattat att det skulle bli en varm dag, det var bara att notera hur dom klätt sig, en del hade såväl kofta som jacka, någon hade till och med halsduk med sig.

När min konferens avslutades efter lunch valde jag att promenera in till city utefter Sveavägen, det var varmt, rejält varmt, så jag höll mig i skuggan så mycket som möjligt, jag är inte direkt känd som en soldyrkare och värmeälskare.

När jag närmade mig city satt det många och lapade sol både här och där, på Adolf Fredriks kyrkogård och på klassikern när det kommer till att sola, trappan till konserthuset vid Hötorget.

Värmen inspirerade mig till att köpa nya sandaler till såväl mig själv som till sonen, jag tittade även in på Kap-Ahl och köpte två par tunnare byxor, shorts duger inte riktigt på konferenser och möten, först efter midsommar tillåter jag mig att ha shorts på jobbet. När jag väl äntrade tunnelbanan hemåt hade jag fyra kassar i händerna och förstås ryggsäcken med jobbdatorn, när jag kom hem visade termometern +26 (i skuggan).