Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Sveriges nationaldag

Helgdagen jag glömt bort

with 4 comments

Helgdagar är ju bara intressanta om dom innebär en eller annan extra ledig dag, även om jag inte är religös gläds jag över de kristna högtiderna såsom jul och påsk, men enkom av orsaken att de ger mig några extra lediga dagar, jag firar dom inte.

Idag är det ju Annandag Pingst, en helgdag som avskaffades i och med att Sveriges nationaldag blev helgdag, pingsten har därmed fallit i glömska, den ger ju ingen extra ledighet, men idag sammanfaller ju annandag pingst med nationaldagen, så nu är man återigen ledig på annandag pingst.

När nationaldagen blev helgdag blev det ju en hel del klagomål då den var en rörlig helgdag som kunde infalla under en helg, hos min arbetsgivare införde man en sk 6-juniledighet, infaller den 6 juni under en helg får vi en extra ledig dag att ta ut under sommaren. En bekant till mig arbetade när nationaldagen blev helgdag hos en arbetsgivare som löste det lite annorlunda, man lät de anställda välja om de ville vara lediga på annandag pingst eller nationaldagen, alla tog ledigt på annandag pingst. När nationaldagen sedan kom tog alla återigen ledigt med hänvisning till att avtalet sa att man var ledig på helgdagar, möjligheten att välja vilken av dagarna man ville vara ledig försvann därefter.

Written by melkerlarsson

6 juni, 2022 at 00:05

I morgon är det nationaldagen, hur firar man den?

with one comment

I morgon är det Sveriges nationaldag, hur firar man den egentligen? Vi har ju ingen befrielse från en ockupationsmakt att fira. Regeringsformen från 1809 känns inte heller som något att fira även om den var relativt progressiv för sin tid.

I dessa coronatider med den gällande sociala distanseringen är det ännu svårare att fira, det gäller inte enkom nationaldagen, det handlar om bröllop, födelsedagar, skolavslutningar och studenten.

Enligt mitt tycke ska nationaldagen firas i den svenska naturen, allemansrätten är unik och därmed väldigt svensk, den borde vi fira på nationaldagen, så om vädret så medger kommer jag att fira nationaldagen just där den borde firas, ute i naturen.