Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Svininfluensan

Coronaviruset har letat sig hem till oss

with 9 comments

Sedan i lördags har jag mycket tydliga symptom på influensa, så här sent på säsongen torde det inte vara någon säsongsinfluensa vi drabbats av här hemma, det är sannolikt det idag världsberömda coronaviruset som slagit till, corona sprids ju brett i Stockholmsområdet för närvarande. Då vi mår tämligen bra har vi inte någon orsak att belasta vården bara för att ”få veta”.

Vi har milda symptom, jag har exempelvis ingen feber, men ont i halsen, snuva samt en muskelvärk som inte är av denna värld, exakt samma symptom som jag hade när jag hade svininfluensan i månadsskiftet augusti/september 2009. Jag arbetar fortfarande (hemma), jag skulle kunna ha gått till jobbet, men mina kollegor skulle nog inte uppskatta om jag dök upp. Trots detta tar jag fortfarande dagliga promenader hemmavid, håller ett stort avstånd till alla andra människor, minst fem meter men helst upp till tio meter, vilket inte är så svårt i en stockholmsförort som är tömd p g a coronaviruset. Jag går inte in i några butiker och besöker inte heller några andra inomhusmiljöer.

Det råder ingen nöd på oss, vi lever på som vanligt här hemma, men det är tämligen jobbigt, att jag hamstrat mat och andra förnödenheter inför detta potentiella läge tackar jag min framsynthet för. Hade jag inte gjort det hade vårat läge varit tämligen prekärt här hemmavid.

Written by melkerlarsson

23 mars, 2020 at 17:29