Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Talludden

De gamla stationshusen blir kvar på Lidingöbanan

leave a comment »

I helgen tog jag och sonen en tur ut på Lidingö för att se hur upprustningen av Lidingöbanan fortskrider, de gamla hållplatskurerna eller stationshusen som var rivningshotade p g a att de i många fall var i dålig ett rätt dåligt skick, ser ut att bli kvar, i alla fall de flesta.

Det gamla stationshuset vid Talludden har flyttats till Gåshaga station eftersom Talludden läggs ner, det gamla stationshuset i Gåshaga har i sin tur fått flytta till Gåshaga brygga, vad vi kunde se blir även de gamla stationshusen vid övriga stationer kvar.

Gåshaga brygga april 2015, gammal hållplatskur Gåshaga hållplats april 2015, gammal hållplatskur