Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Torka

Jag trotsade värmen och såg både grönska och torka

with 5 comments

Värmen har gjort att jag inte varit ute och skådat fåglar på länge, men i dag trotsade jag den 30 gradiga värmen och begav mig till Ågestasjön, jag längtade efter att återigen få lyfta kikaren och spana.

Det var olidligt varmt, men jag hade med mig en liter vatten och höll mig i skuggan så gott det gick, som förväntat såg jag inte så många fåglar, men i och invid sjön såg jag bland annat gräsand, rörsångare, silltrut, sothöna, sångsvan, tofsvipa, den stora skrattmåskolonin har häckat färdigt för säsongen, de är numera helt försvunna från Ågestasjön, för ett par veckor sedan dominerade dom sjön och luftrummet totalt. I omgivningarna såg jag främst mängder med hussvalor, ladusvalor och sädesärlor.

Det som var mest slående var dock hur torrt det var, de marker som i våras var översvämmade hade nu börjat torka upp, men där fanns det ändå en frodig grönska som korna glatt åt av, men de marker som inte var översvämmade under våren var helt brunbrända, se skillnaden i bilden nedan där förgrunden är brunbränd medans grönskan frodas i bakgrunden.

Written by melkerlarsson

9 augusti, 2018 at 19:10

Priset på mat lär påverkas av torkan

with 8 comments

Den svenska spannmålsskörden kommer enligt en prognos bara bli 65% jämfört med det normala, allt beroende på den rådande torkan, varför Sverige kommer att få importera spannmål när vi normalt exporterar.

Detta kommer förmodligen att påverka priset på såväl bröd och exempelvis mjöl under den kommande vintern, det lär knappast uppstå hungerkravaller eller brödbrist, men vi kommer säkerligen att få betala mer för vårt dagliga bröd än vad vi är vana vid. Vi lär nog även få betala mer för svenska grönsaker och rotfrukter som odlas på friland, ex morötter och potatis då dessa denna sommar kommer att kräva mer konstbevattning.

Då vi inte är det enda land i Europa som drabbats av torkan lär vi under de kommande månaderna få betala mer för grönsaker från södra Europa, så matpriserna lär generellt gå upp under den kommande hösten och vintern. Även priset på nötkött kan komma att påverkas av den rådande torkan, då handlar det främst om bristen på foder, vilket kan leda till ett behov av nödslakt av nötkreatur, vilket jag verkligen hoppas inte behöver ske. Om nu det värsta skulle inträffa kan detta leda till låga priser på nötkött under den kommande hösten, vintern och våren, men låt oss hoppas att så inte sker.

Ute är det snustorrt

with 6 comments

Nu är det torrt, väldigt torrt, vi har bara fått några enstaka regndroppar i Stockholmsområdet under den senaste månaden, på många andra platser i Sverige har det regnat betydligt mera, men dessa regnväder har valt att hoppa över Stockholmsområdet. Idag regnar det i stora delar av Mellansverige, har vi tur får vi några droppar framemot kvällen, men det behövs betydligt mer.

Sedan ett tag tillbaka är de flesta gräsmattor inte gröna, de är brunbrända, så är det i parkerna, på innergårdarna och på ängarna, så i år har jag ännu inte använt min lilla klotgrill, vill inte bidra till att en markbrand uppstår. Träden verkar än så länge klara sig bra, de lever väl fortfarande på smältvattnet från vinterns rikliga snötäcke, men det är nog bara en tidsfråga innan vi kommer att få se träd som kroknar av den rådande torkan. Kunde jag dansa regndansen så skulle jag börja dansa den omedelbart, men då jag inte kan dansa överhuvudtaget så är det nog bäst att jag låter bli.