Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Torra björkar

Hur klarar träden torkan?

with 6 comments

Träd har varit lite i fokus för mig den senaste tiden, vi har ju alla sett björkarna som ikläder sig höstdräkt med gula löv redan under andra halvan av juli, hur kommer det att gå för dom? Björkarna lär nog snart följas av andra träd, hur hösten kommer att se ut vågar jag knappast tänka på.

Svaret är nog att de flesta kommer att överleva, nästa vår kommer vi åter att få se de små gröna musöronen på björkens grenar. Dock kommer säkerligen träd som växer på en karg plats där det även en normal sommar är svårt att överleva få det svårt, så visst kommer vi få se döda träd nästa år.

De träd som kommer att få det tuffast är nog de träd som växer i en hårdgjord omgivning, där de omges av asfalt och stensättningar, det handlar då om träd som växer i en stadsmiljö, ex i alléerna och på torgen i våra städer. När det regnar på en hårdgjord yta rinner det mesta vattnet ner i det kommunala dagvattensystemet, trädens rötter får ta del av en relativt begränsad mängd av regnvattnet.

Här hemma i Skarpnäck har vi gott om träd utefter våra gator, de flesta har stått här sedan området bebyggdes för mer än 30 år sedan, så dom lär klara sig, men för relativt nyplanterade träd i stadsmiljöer blir det nog tufft såvida dom inte stödvattnas.

Bilden nedan illustrerar ganska väl hur det oftast ser ut i en stadsmiljö, en allé omgiven av hårdgjorda ytor, gång och cykelväg samt en gata för biltrafiken, inte mycket yta som träden kan fånga upp regnvatten från, bilden är inte nytagen.

Idag är gräset på Pilotgatan i Skarpnäck brunbränt, fullt med torra löv och marken är snustorr, just de här träden är gamla så de kommer säkerligen att överleva även denna torra sommar.

 

Nattens regn gjorde inte naturen gladare

with 3 comments

Under natten och morgonen regnade det, hör och häpna, inte mycket, men det regnade och under eftermiddagen utlovades det åska, den kom men inte just här, men runt i kring.

Under dagens promenad jag i Nackareservatet och utefter Ältasjön kunde jag konstatera att naturen inte blivit gladare av nattens och morgonens regn, de flesta björkar jag såg hade till största delen iklätt sig höstskruden, undantaget de som växte precis invid Ältasjön och de som växte i ett nordligt läge där de inte utsattes för så mycket sol. Björkarna är dock inte de enda som kroknar, även andra träd såsom ex rönn har börjat gulna och många andra växter ex ormbunkarna hänger med läppen, normalt gillar jag höstens färger, men nu kommer de minst två månader för tidigt!

Jag passade även på att skåda lite fågel, i den fuktigaste miljön utefter promenaden i sumpskogen mellan Nackareservatet och Ältasjön där det denna torra sommar fortfarande är ganska så fuktigt såg jag en mängd olika sångare, stannade kvar och njöt av fågellivet, samtidigt njöt myggen av mig och jag hoppas att sångarna senare får njuta av myggen.

Torra träd

with 7 comments

I söndags skrev jag att jag inte sett några torra träd ännu, igår såg jag och sonen ett flertal björkar vars löv redan gulnat (torkat), nu växte dessa björkar företrädesvis på torra platser, på berghällar med minimal jordmån, så det var långt ifrån alla björkar som drabbats.

Även ekarna ser vissna ut i år, men där handlar det inte om torka, de har angripits av larver, som gör vita blåsor på bladen, boven i dramat är larver till fjärilen ekmal. bladen faller inte av, detta gör att den skada som larverna förorsakar har liten betydelse för trädens liv.

Förekomsten av ekmal varierar mellan åren, precis som de flesta skadedjur, i år är dom ovanligt många varför man ser många angripna ekar.