Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Trådbuss Stockholm

Rester efter Stockholms trådbussar

with 2 comments

I Stockholm fanns det trådbussar från 1941 till 1964, trådbussnätet i Stockholm tillhörde ett av de större i Europa, men det blev inte särdeles långlivat, nätet var som störst under första halvan av 1950-talet, därefter kom linjerna att läggas ner i rask takt. Under åren 1940-1951 levererades total 193 trådbussar av fyra olika typer till Stockholms Spårvägar som bedrev trådbusstrafiken.

Det fanns flera orsaker till att trådbussarna försvann, dels hade man problem med ständiga linjeomläggningar p g a gatuarbeten och husrivningar, vilket ledde till att man istället körde med dieselbussar, det var helt enkelt för dyrbart och komplicerat att dra om ledningarna.

Skulle man fortsatt med trådbusstrafiken i Stockholm skulle man även behövt skaffa nya trådbussar då de som användes var till åren komna. De hade även den nackdelen att de var så kallade konduktörsbussar som var bemannade med både förare och konduktör vilket gjorde dom dyrare i drift jämfört med de enmansbemannade dieselbussar som började införas på bred front under 50-talet, dessutom hade dieselbussen utvecklats rejält sedan krigsslutet bättre motorer och större bussar gav en god driftekonomi.

Trots att det gått 54 år sedan den sista trådbussen rullade i Stockholm kan man hitta ”spår” efter trådbussarna när man är ute och promenerar i form av sk fackverksstolpar, dessa hittar man främst i innerstadens yttre delar och på ett antal platser i södra Stockholm, ex i Årsta.

Vill man åka trådbuss i Sverige idag får man bege sig till Landskrona, som sedan 2003 har en trådbusslinje mellan centrum och stationen.

Trådbuss i Landskrona

leave a comment »

När jag och sonen besökte Malmö och Skåne stod en resa med trådbusslinjen i Landskrona högt upp på agendan.

Jag har rest med en trådbussar många gånger, framförallt i Östeuropa där dessa är tämligen vanliga, men aldrig i Sverige, trådbussarna i Göteborg och Stockholm avvecklades 1964, så dessa hann jag aldrig åka med även om jag är född 1963, sonen har aldrig åkt trådbuss, så förväntningarna var höga när vi klev av vid Landskrona station.

Det blev dock en nervös väntan, när vi tidigare besökt Landskrona var trådbussarna ersatta av dieselbussar, men inte denna gång, bussen gled tyst in till hållplatsen, jag och sonen klev ombord för en tur ner till Landskronas centrum och Skeppsbron.

Landskrona trådbuss, ledning Landskrona trådbuss, Landskrona station Landskrona trådbuss, Skeppsbron Landskrona trådbuss, Skeppsbron