Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Trafikavtal

Tiden går

with 10 comments

Under förmiddagen deltog jag i ett möte, digitalt förstås, mötets syfte var att gå igenom ett trafikavtal som börjar gälla i april nästa år, avtalet löper därefter under tolv år. Plötsligt insåg jag att avtalet löper ut några veckor efter det att jag fyllt 71 år!!.

Den tanken fick det för en stund att svaja till lite grand, bildligt talat, det är bara att konstatera att åren går. Naturligtvis är man ju fullt medveten om att åren går, men när det konkretiseras på detta sätt snurrar det onekligen till lite grand.

Efter någon minut var jag åter fullt ut koncentrerad på mötet, men tanken hängde kvar, 71 år?!?!!.

Written by melkerlarsson

30 augusti, 2021 at 17:27