Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Tullmuseet Stockholm

Ett besök på Tullmuseet

leave a comment »

 Tullmuseum, StockholmIdag besökte jag och sonen Tullmuseet i Stockholm, ett litet, intressant och relativt okänt museum, om tullens historia och verksamheten i dag.

Den del som intresserade mig och sonen mest var utställningen om stadstullarna i Stockholm, under nästan två hundra år, mellan 1622 och 1810, fick man betala tull för de varor man förde in till försäljning i en stad, den sk lilla tullen, vilken uppgick till ca 3% av varans värde, försäljning av varor utanför städerna var under denna tid olaglig.

I en monter hittade vi den avlyssningsutrustning som Ebbe Carlsson, via sin livvakt, försökte smuggla in till Sverige, men som upptäcktes av tullen i Helsingborg, därmed startade Ebbe Carlsson affären, som fick som konsekvens att såväl Rikspolischefen och Justitieministern tvingades att avgå.

Beslagtagen avlyssningsutrustning som blev upptakten till Ebbe Carlsson affären

Beslagtagen avlyssningsutrustning som blev upptakten till Ebbe Carlsson affären