Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Tunnelbanereklam

Reklam kring nyår är ganska förutsägbar

Reklam kring nyår är ganska förutsägbar, det handlar om träning (att gå ner i vikt) och om att sluta röka, allt relaterat till de sk nyårslöftena. Tunnelbanan är därmed nedlusad med reklam för diverse gym, viktminskningsmetoder och produkter kopplade till att sluta röka.

Jag har trots att jag är 50+ aldrig avgivit ett nyårslöfte och avser aldrig att göra det.

Odenplan, reklam

Written by melkerlarsson

6 januari, 2014 at 22:51

Reklam i kollektivtrafiken är inget nytt

Då och då poppar det upp debattartiklar som vill att det offentliga rummet, våra gator, torg, bussar och tunnelbanestationer mm, ska befrias från reklam.

Reklam på hästdragen buss från 1891

Reklam på hästdragen buss från 1891

Jag tar inte ställning i frågan, men konstaterar att det offentliga rummet ända sedan varumärkena etablerades under 1800-talet varit nedlusat med reklam. Dåtidens butiker, husfasader och kollektiva transportmedel, hästbussar och hästspårvagnar, nyttjades för reklam i minst samma utsträckning som idag, om inte mer.

Reklamen kanske var vackrare förr? I alla fall tenderar vi till att tycka det i dag, men förmodligen var dåtidens emaljskyltar som vi idag betraktar som kulturhistoria lika påträngande som dagens affischer i tunnelbanan och TV-reklamen.