Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Värmeböljan 2018

Hur klarar träden torkan?

with 6 comments

Träd har varit lite i fokus för mig den senaste tiden, vi har ju alla sett björkarna som ikläder sig höstdräkt med gula löv redan under andra halvan av juli, hur kommer det att gå för dom? Björkarna lär nog snart följas av andra träd, hur hösten kommer att se ut vågar jag knappast tänka på.

Svaret är nog att de flesta kommer att överleva, nästa vår kommer vi åter att få se de små gröna musöronen på björkens grenar. Dock kommer säkerligen träd som växer på en karg plats där det även en normal sommar är svårt att överleva få det svårt, så visst kommer vi få se döda träd nästa år.

De träd som kommer att få det tuffast är nog de träd som växer i en hårdgjord omgivning, där de omges av asfalt och stensättningar, det handlar då om träd som växer i en stadsmiljö, ex i alléerna och på torgen i våra städer. När det regnar på en hårdgjord yta rinner det mesta vattnet ner i det kommunala dagvattensystemet, trädens rötter får ta del av en relativt begränsad mängd av regnvattnet.

Här hemma i Skarpnäck har vi gott om träd utefter våra gator, de flesta har stått här sedan området bebyggdes för mer än 30 år sedan, så dom lär klara sig, men för relativt nyplanterade träd i stadsmiljöer blir det nog tufft såvida dom inte stödvattnas.

Bilden nedan illustrerar ganska väl hur det oftast ser ut i en stadsmiljö, en allé omgiven av hårdgjorda ytor, gång och cykelväg samt en gata för biltrafiken, inte mycket yta som träden kan fånga upp regnvatten från, bilden är inte nytagen.

Idag är gräset på Pilotgatan i Skarpnäck brunbränt, fullt med torra löv och marken är snustorr, just de här träden är gamla så de kommer säkerligen att överleva även denna torra sommar.