Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Värtan station

Ett pampigt stationshus med ett kort liv

Värtan, stationshusDå och då passerar jag Värtans gamla stationshus på väg till och från jobbet, trots att persontrafiken lades ner 1913, alltså för mer än hundra år sedan, står det pampiga stationshuset kvar ännu idag.

Stationen fick ett relativt kort liv, den öppnades 1882 och lades ner redan 1913, vilket nog främst kan förklaras av med att spårvägen som då byggts ut till området hade en hög turtäthet och ett lägre biljettpris.