Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Väsby gård

Floras trädgård, vid Väsby gård

leave a comment »

I veckan passerade jag och sonen Floras trädgård, som ligger strax söder om Väsby gård på Järvafältet, Floras Trädgård är en visningsträdgård, här finns vilda växter från kulturlandskapets olika miljöer.

Här upptäckte vi snabbt att vi kunde kombinera några intressen, järnväg och natur, växter som har kommit med järnvägen finns på banvallen, å det finns verkligen en banvall med spår och allt i Floras trädgård. Jag och sonen misstänker att spåren och sliprarna av spårvidden att döma härstammar från ”museijärnvägen” Sollentuna enskilda järnväg som avvecklades i mitten av 90-talet.

Läs mer om Floras trädgård på Sollentuna kommuns hemsida.

Läs hela inlägget här »

Idag blev det en långpromenad på Järvafältet

with 4 comments

Idag blev det en långpromenad på Järvafältet, den började vid Säby gård, vilket är huvudentrén från Järfällasidan av naturreservatet, därefter fortsatte vi promenaden norrut, med en liten avstickare ut på Säby strandäng.

Naturreservatet på norra Järvafältet bjuder på en varierad promenad, ömsom sjöar, djupa skogar och däremellan mellansvenskt jordbrukslandskap, det är min barndoms områden och jag älskar att promenera och skåda fåglar i på norra Järvafältet.

Efter att ha passerat Säbysjöns norra ände fortsatte vi bort mot Väsby gård och Bögs gård, ja ni läste rätt Bögs gård, namnet har inget med sexuell läggning att göra, mer med ett vikingatida namn på platsen som idag fått en helt annan betydelse.

Under promenaden såg vi en hel del fåglar, bland annat: ängspiplärka, rörsångare, dubbeltrast, lärkfalk, tornfalk, fiskgjuse, korp, trana och ormvråk.

Promenaden avslutades efter 12 – 13 kilometer vid Häggviks handelsplats där jag handlade mat på ICA Maxi Häggvik innan vi styrde kosan hemåt.