Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Visning Molnby

Besök fornlämningarna i Molnby

leave a comment »

Roslagsbanan söder om Molnby stationFörberedelser för bygget av en ny depå för Roslagsbanan i Molnby pågår och precis som vanligt när det kommer till stora infrastrukturprojekt sker arkeologiska utgrävningar i området innan arbetarna och entreprenadmaskinerna släpps in.

I Molnby, som ligger i Vallentuna kommun kommer SL att bygga en ny depå för Roslagsbanans nya fordon. Området där depån ska ligga är rikt på fornminnen, varför en arkeologisk förundersökning skedde under våren 2015, efter en utvärdering har nu en mer djupgående slutundersökningar inletts

Nu kan du följa med på en tur bland gravar och lämningar efter förhistoriska boplatser och historisk bebyggelse, där det visas föremål som hittats och där det berättas om platsens historia och dess invånare.

Tider:

  • Onsdag 28/9 kl. 14.00
  • Söndag 9/10 kl. 14.00
  • Onsdag 12/10 kl. 14.00
  • Onsdag 26/10 kl. 14.00
  • Söndag 30/10 kl. 14.00
  • Onsdag 9/11 kl. 14.00

För vägbeskrivning, se SLLs hemsida (SLL står för Stockholms läns landsting)