Mina reflektioner

Vad jag gjort

2012-12-05, Buss 181, SkarpnäckJag har idag en mångfacetterad erfarenhet av kollektivtrafik, särskilt spårtrafik, men har under åren även kommit att arbeta en del med busstrafik.

Sedan 90-talets början har jag haft en mängd skiftande arbetsuppgifter, vilket fört med sig att jag i dag har en mycket bred kompetens som tangerar i stort sett alla områden inom kollektivtrafiksektorn.

Ett axplock av mina erfarenheter:

  • Under 90-talets första år arbetade jag med utvecklingen och implementeringen av det som då kallades ”SL Trafiksvar”, vilken senare kom att bli den i dag välkända reseplaneraren. Under denna period arbetade jag även med annan publik information, såsom kartor och trafikanttidtabeller mm
  • Analyser av ex resandeutveckling och fordonsomlopp/-effektivitet, samt omlopps- och tidtabellsplanering.
  • Jag har medverkat i ett flertal av SLs trafikupphandlingar, främst gällande kravställning avseende av trafiklösningar och fordonsunderhåll, samt utvärderingen avseende dessa områden, jag har därmed ofta haft en central roll.
  • Förstudier inför, samt upphandling och leveransen av nya pendeltågsfordon, X60, till Stockholms pendeltågstrafik. I leveransskedet iklädde jag mig rollen som projektadministratör, vilket inkluderade ansvar för vissa delsystem samt för designprocessen.
  • Lokaliserings-, för- och kapacitetsstudier av depåanläggningar, ex SLs pendeltågsdepå i Bro och Södertälje hamn.
Annons

Written by melkerlarsson

19 december, 2015 den 23:18

%d bloggare gillar detta: