Mina reflektioner

Depåer

Pendeltågsdepåer

Stockholms pendeltåg underhålls i tre depåer, Bro, Södertälje och Älvsjö, den tidigare planerade depån ”depå nord” som avsågs att lokaliseras till Sigtuna kommun är för närvarande inte aktuell.

Brodepån

Depån öppnade 2005 i samband med att SL tog emot de första nya pendeltågen av typen X60, i depån finns idag, verkstadsspår med fordonslyftare, servicespår för städning och daglig service, hjulsvarv, klottersaneringshall, fordonstvätt samt avisningsanläggning. Därutöver finns en uppställningshall för tolv stycken fulländståg, totalt tjugofyra X60 fordon.

Södertäljedepån

Depån öppnade 2009, i depån finns idag verkstadsspår, uppställningsspår där även städning av fordonen sker, klottersaneringshall samt en kombinerad avisnings- och tvätthall där tågen avisas med ljummet vatten.

Älvsjödepån

Depån öppnade 1968 i samband med att pendeltågstrafiken inleddes, från början var även depå i Ulriksdal planerade att byggas, men denna utgick av kostnadsskäl. Därmed kom Älvsjödepåns kapacitet att vara otillräcklig, den kom därför att byggas ut i etapper under 70- 80- och 90-talet. I början av 2000-talet byggdes två spår om för att möjliggöra underhåll av de då nylevererade fordonen av typen X60, därefter har ytterligare spår anpassats för X60. I och med att X10 togs ur trafik i mars 2017 öppnas möjligheten att anpassa Älvsjödepån fullt ut för X60.

I Älvsjödepån finns utöver verkstadsplatser för X60 även en äldre fordonstvätt och hjulsvarv. Därutöver finns en avisningsanläggning från 80-talets början som till skillnad från i Bro och Södertälje där avisning sker med ljummet vatten avisar tågen med varmluft.

Annons

Written by melkerlarsson

17 juli, 2017 den 21:31

%d bloggare gillar detta: