Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Högertrafik

Idag är det femtio år sedan högertrafiken infördes

with 4 comments

Idag är det femtio år sedan högertrafiken infördes och jag minns det som i går, vi var i sommarstugan i Västmanland den helgen. Under helgen flyttade vi och våra bofasta grannar brevlådorna från vänster sida om vägen till den högra sidan av vägen.

Klockan 04.50 söndagsmorgonen den 3 september 1967 stannade alla fordon upp på vänster sida av vägen. Efter ett kort stopp körde alla trafikanter försiktigt över till höger sida av vägen. Nedräkningen till klockan 05.00 skedde via radion, därefter var högertrafiken införd.

När vi åkte hem till Stockholm söndagen den 3 september rådde det en del inskränkningar när det kom till hastigheten den närmaste tiden efter dagen H, på de flesta vägar var hastigheten nedsatt till 60 km/h, på motorvägarna som var få på den tiden, var hastigheten nedsatt till 90 km/h.

Det var nog få som kom i närheten av dessa ”svindlade hastigheter” under de första dagarna, de flesta bilister körde långsamt, för att inte säga kröp fram, och det var få eller ingen som vågade sig på en omkörning när vi åkte hem sommarstugan. Dessutom öppnades ett antal nya vägar i och med dagen H, så vi fick köra på en ny motortrafikled mellan Köping och Västerås, samt på en ny motorväg mellan Stäket och Jakobsberg.

I och med högertrafiken upphörde den fria farten i Sverige, därmed försvann vägmärket ”Hastighetsbegränsningen upphör”

 

Idag är det 45 år sedan Sverige gick över till högertrafik

Idag är det 45 år sedan Sverige gick över till högertrafik och jag minns det, kanske inte precis som det var igår för jag var bara fyra år, men jag minns skiftet från vänster- till högertrafik. Det jag minns mest var alla klistermärken som vi som var barn då gärna samlade på oss, men jag minns även mycket annat, exempelvis att hasigheten på vägarna den första tiden var begränsad till 70 km/h, men det var ingen som kom i närheten av denna hastighet, de första dagarna kröp bilarna fram.

Written by melkerlarsson

3 september, 2012 at 17:31